Ti prodajni pogoji urejajo nakupne pogodbe med prodajalcem in kupcem v zvezi z izdelki, ki jih trži družba Global Euro Service LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958, v nadaljevanju GES LLC, razen če se stranki pisno dogovorita drugače.


INDEX
1- Informacije o spletni strani Vsebina in avtorske pravice
2- Uporabniški račun
3- Cene
4 – Omejitve odgovornosti
5 – Pravica do umika
6 – Poškodovani izdelki
7- Kupčeve obveznosti
8 – Dokazilo o nakupu
9- Kako zbirati izdelke


1) Vsebina informacij na spletni strani in avtorske pravice

Uporabnik se zavezuje, da vsebine spletnega mesta ne bo reproduciral, distribuiral, prodajal, tržil, preprodajal ali izkoriščal v komercialne namene.
Strinjate se, da ne boste posegali v storitve spletnega mesta, varnostne sisteme spletnega mesta ali vsebino spletnega mesta ali jih motili. Pred oddajo naročila preverite specifikacije in združljivost posameznih izdelkov ter se v primeru dvoma obrnite na nas.
Administratorji družbe GES LLC si nenehno prizadevajo za ohranjanje točnosti informacij, ki so prikazane na spletni strani. Vendar spletna stran ne jamči, da so opisi izdelkov ali druga vsebina te spletne strani točni, popolni, zanesljivi, posodobljeni ali brez napak.
Upoštevajte, da so fotografije zgolj informativne in lahko prikazujejo nekatere dodatke izdelka, ki morda niso vključeni v standardni prodajni paket.


2) Uporabniški račun

Za uporabo spletnega mesta ali določenih delov spletnega mesta je treba ustvariti uporabniški račun.
Če uporabljate to spletno mesto, ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega računa in gesla; strinjate se, da boste prevzeli odgovornost za vse dejavnosti, ki se izvajajo pod vašim računom ali geslom. Če sumite, da je bila varnost vašega računa kršena, o tem čim prej obvestite skrbnika spletnega mesta.
Družba GES LLC ni odgovorna za nobeno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa.


3) Cene

Vse objavljene cene izdelkov so v evrih in ne vključujejo nobenih davkov, dajatev in pristojbin, ki veljajo v namembni državi izdelkov in jih nosi kupec.
Družba GES LLC si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ceno izdelkov, pri čemer se razume, da je cena, ki se zaračuna uporabniku, cena, navedena na spletnem mestu ob oddaji naročila, in da se morebitne spremembe (navzgor ali navzdol) po oddaji naročila ne upoštevajo, razen zvišanja, ki ga določa zakon v zvezi z davki, carinami in dajatvami.
Družba GES LLC izjavlja, da prodaja maloprodajnih izdelkov poteka v njenih prostorih, kjer jih prevzame kupec ali njegov zastopnik, zato prodajna cena tega izdelka vključuje enkratni davek in vse druge davčne dajatve.


4) Omejitve odgovornosti

Spletno mesto in podjetje, ki upravlja spletno mesto, v nobenem primeru nista odgovorna za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali kazensko škodo zaradi uporabe tega spletnega mesta ali katerega koli drugega povezanega spletnega mesta, med drugim za nadomestne stroške, prekinitev poslovanja, izgubo podatkov ali škodo, nastalo zaradi uporabe ali zanašanja na informacije, ki jih vsebuje to spletno mesto.
Vse informacije ali novice na tem spletnem mestu, zlasti vse informacije ali novice v zvezi z zdravstvenim stanjem, medicinskim in/ali preventivnim zdravljenjem, zdravili, patologijami ali motnjami, so predstavljene zgolj kot okvirne in splošne informacije ter izključno z namenom, da bi uporabnika usmerile k pravilni in informirani izbiri.
Izdelki se redno uvažajo v popolni skladnosti z veljavnimi zakoni in po potrebi z direktivo EGS 93/42 o medicinskih pripomočkih.
Izdelki, ki se prodajajo, so namenjeni svetovnemu občinstvu. Prodajalec ni odgovoren za uvoz blaga v skladu z domačimi predpisi posamezne države, v kateri ima končni kupec ali uporabnik izdelka stalno prebivališče.

Informacije na spletnem mestu so natančna reprodukcija informacij, ki jih sporočajo dobavitelji/distributerji izdelka, in nikakor ne smejo nadomestiti neposrednega odnosa med zdravstvenim delavcem in pacientom; družba GES LLC v svojih podatkovnih listih navaja uradne podatke, ki so na voljo na spletnih straneh proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ali točnost.
Zato je za uporabo izdelkov in prevzemanje odgovornosti zanje odgovoren izključno kupec.

Družba GES LLC ni odgovorna za morebitne neskladnosti v lastnostih, navedenih na etiketah posameznih izdelkov, tudi če so te povezane z nepravilnimi prevodi iz maternega jezika države proizvajalke blaga.
Za tehnološke izdelke velja, da za baterijo, ki jih napaja, ne velja zakonsko zahtevana garancija, saj se pri uporabi zelo obrabi.
To spletno mesto ne zagotavlja zdravniških nasvetov in nikakor ne nadomešča nasvetov zdravnika.

Če imate zdravstvene težave, se pred nakupom in/ali uporabo in/ali jemanjem izdelkov, kupljenih na spletnem mestu, posvetujte s svojim zdravnikom. V ta namen je kupec odgovoren, da skrbno preveri etiketo kupljenih izdelkov (če jo navede proizvajalec) glede morebitne prisotnosti alergenov in preveri njihovo združljivost z njegovim zdravstvenim stanjem.


5) Pravica do umika

Veljavna zakonodaja potrošnikom zagotavlja pravico do odstopa od pogodb ali pogodbenih predlogov, pravico do vračila kupljenega izdelka in povračila nastalih stroškov. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za zapečateno blago, ki ga ni mogoče vrniti iz higienskih ali zdravstvenih razlogov in je bilo odprto po dostavi.
Naročnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja blaga, tj:
-če ni originalne embalaže
-če ni sestavnih delov izdelka (dodatkov, kablov, navodil za uporabo itd.)
-v primeru dolgotrajne uporabe, ki ni združljiva z zgoraj navedenim ravnanjem

5.1 Načini vračila

Kupec ima na voljo 15 (petnajst) dni za odstop od pogodbe od dneva prejema blaga. Za vračilo denarja nas mora kupec kontaktirati po elektronski pošti na naslov assistenza@bodypharm.eu z zadevo “Zahtevek za vračilo”, v besedilu elektronskega sporočila pa mora navesti osebne podatke, ki jih je vnesel ob nakupu, in številko IBAN, na katero želi prejeti vračilo denarja.
Nato bo kupec kupljeni izdelek na lastne stroške poslal nazaj v prostore podjetja.

Za stroške pošiljanja je odgovoren kupec. Stranka mora zagotoviti, da so izdelki novi in po možnosti v originalni embalaži.
Vsi izdelki, ki ne izpolnjujejo naših pogojev za vračilo, ne bodo povrnjeni.
Povračila se izvedejo samo z bančnim nakazilom ali plačilnim sredstvom, uporabljenim ob nakupu, in sicer v petih dneh po prejemu zneska.


6) Poškodovani ali nedelujoči izdelki

V primeru prejema poškodovanega blaga mora kupec najpozneje v 15 dneh sporočiti težavo po elektronski pošti na naslov assistenza@bodypharm.eu, pri čemer mora v predmetni vrstici elektronskega sporočila navesti “poškodovani izdelki”.
Če prejmete poškodovan izdelek, morate shraniti originalno škatlo in embalažo ter poskrbeti za ustrezno fotografiranje poškodovanih predmetov.
Če kurir prejme poškodovano pošiljko, se mora stranka podpisati s pridržkom ali zavrniti pošiljko in o tem obvestiti assistenza@bodypharm.eu.

Če se potrdi, da je bil izdelek med pošiljanjem poškodovan, stroške vračila izdelka v trgovino krije trgovina.


7) Obveznosti kupca

Kupec se s sprejetjem prodajnih pogojev zavezuje, da bo
– plačati z eno od plačilnih storitev, ki jih je navedel upravljavec;
– biti v skladu s pogoji kurirja na voljo za prejem naročenih izdelkov na predviden način;
– pri uporabi izdelkov na spletnem mestu upravljavca ali na spletnih mestih tretjih oseb, ki jih podjetje ne upravlja neposredno, ne objavljajo lažnih mnenj in izkušenj.

Zlasti upoštevajte, da družba GES LLC v primeru neprevzema blaga, poslanega ob dostavi. ima regresni zahtevek do stranke, ki ni izpolnila svojih obveznosti, za povračilo stroškov, ki so nastali zaradi neuspešne odpreme.


8) Dokazilo o nakupu

V skladu z veljavno zakonodajo za prodajo po pošti ne velja obveznost izdaje računa ali potrdila o prejemu.
V vseh primerih, ko se zahteva dokazilo o nakupu (npr. pri garancijskih zamenjavah), se hrani kupon kurirja.


9) Načini umika izdelka

Z naročilom stranka pooblasti naše pogodbene kurirje, da v njenem imenu in za njen račun prevzamejo izdelek iz naših skladišč, v primeru plačila po povzetju pa kurirju izročijo denar.
Stranka izjavlja, da je izrecno naročila izbranemu prevozniku, da v njenem imenu poskrbi za prevoz in prevzame izdelke, ki jih je naročila in kupila.
Prevozni stroški se obračunajo glede na vrednost blaga v košarici ob potrditvi, nato pa so navedeni pred plačilom.