Dodanie do Európy za 3-4 pracovné dni

JUVEDERM Ultra 2 – 2×0,55 ml

Kontúra pier

Original price was: €135.00.Current price is: €112.00.

Výplne Juvéderm Ultra 2 Zdravotnícka pomôcka CE, sterilný, bezpyrogénový a fyziologický gél zo zosieťovanej kyseliny hyalurónovej neživočíšneho pôvodu.
Gél sa predáva v odmeraných, vopred naplnených injekčných striekačkách na jedno použitie.
Injekčný implantát určený na vyplnenie stredne ochabnutej kože injekciou do strednej časti dermis a na tvarovanie pier.
Prítomnosť lidokaínu je určená na zníženie pocitu bolesti pacienta počas ošetrenia.

Na sklade

x

100 % bezpečné platby

Expresná preprava

Rýchle dodanie do 1-2 pracovných dní

Bezplatne nad 250 € výdavkov

Popis

Výplne Juvéderm Ultra 2 Zdravotnícka pomôcka CE, sterilný, bezpyrogénový a fyziologický gél zo zosieťovanej kyseliny hyalurónovej neživočíšneho pôvodu.
Gél sa predáva v odmeraných, vopred naplnených injekčných striekačkách na jedno použitie.
Injekčný implantát určený na vyplnenie stredne ochabnutej kože injekciou do strednej časti dermis a na tvarovanie pier.
Prítomnosť lidokaínu je určená na zníženie pocitu bolesti pacienta počas ošetrenia.

Zloženie
Gél s kyselinou hyalurónovou 24 mg;
lidokaín hydrochlorid 3 mg;
fosfátový tlmivý roztok pH 7,2 q s.p. 1 g.
Jedna injekčná striekačka obsahuje 0,55 ml lieku Juvéderm® ULTRA 2.

Sterilizácia
Obsah injekčných striekačiek Juvéderm® ULTRA 2 sa sterilizuje vlhkým teplom.
Ihly 30G1/2″ sa sterilizujú ožarovaním.

Kontraindikácie
– Neinjektujte Juvéderm® ULTRA 2 do očného viečka.
Použitie prípravku Juvéderm® ULTRA 2 v oblasti tmavých kruhov je vyhradené pre lekárov, ktorí absolvovali špecifické školenie v tejto technike a majú dobré znalosti fyziológie tejto oblasti.
– Nepodávajte injekciu do krvných ciev (intravaskulárne).
– Korekčný zásah nepreháňajte.
– Juvéderm® ULTRA 2 sa nesmie používať
u pacientov trpiacich epilepsiou, ktorá nie je kontrolovaná liečbou;
u pacientov so sklonom k vzniku hypertrofických jaziev;
u pacientov so známou precitlivenosťou na kyselinu hyalurónovú;
u pacientov so známou precitlivenosťou na lidokaín alebo lokálne anestetiká amidového typu;
u pacientov s porfýriou;
počas tehotenstva alebo dojčenia;
u detí.
– Juvéderm® ULTRA 2 sa nesmie používať na miesta so zápalovými a/alebo infekčnými kožnými problémami (akné, herpes atď.).
– Juvéderm® ULTRA 2 by sa nemal používať v bezprostrednej súvislosti s laserovým ošetrením, hĺbkovým chemickým peelingom alebo dermabráziou.
V prípade povrchového peelingu sa odporúča neinjektovať, ak je vyvolaná zápalová reakcia výrazná.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní
– Juvéderm® ULTRA 2 je indikovaný len na intradermálne injekcie a injekcie do sliznice pier.
– Injekčné podávanie zdravotníckych pomôcok so sebou vo všeobecnosti prináša riziko infekcie.
– Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o účinnosti a znášanlivosti injekčného podania lieku Juvéderm® ULTRA 2 do oblasti už ošetrenej iným výplňovým produktom.
Odporúča sa nevstrekovať do oblasti ošetrenej trvalým implantátom.
– Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje týkajúce sa účinnosti a znášanlivosti injekčného podania lieku Juvéderm® ULTRA 2 pacientom s predchádzajúcim alebo aktívnym autoimunitným ochorením.
Lekár preto musí rozhodnúť o indikácii individuálne v závislosti od typu ochorenia a súvisiacej liečby a musí zabezpečiť osobitný dohľad nad týmito pacientmi.
Predovšetkým sa odporúča, aby sa týmto pacientom vopred ponúkol dvojitý test a aby sa im nepodávali injekcie, ak ochorenie progreduje.
– Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje, pokiaľ ide o toleranciu injekčného podania lieku Juvéderm® ULTRA 2 u pacientov s anamnézou viacerých závažných alergií alebo anafylaktického šoku.
Lekár preto musí o indikácii rozhodnúť individuálne v závislosti od typu alergie a musí zabezpečiť osobitný dohľad nad týmito rizikovými pacientmi.
Predovšetkým sa môže rozhodnúť, že týmto pacientom ponúkne pred každou injekciou dvojitý test alebo vhodnú preventívnu liečbu.
– Pacienti s anamnézou streptokokového ochorenia (recidivujúca faryngitída, akútna reumatická horúčka) musia pred každou injekciou podstúpiť dvojitý test.
V prípade akútnej reumatickej horúčky s kardiálnou lokalizáciou sa neodporúča injekcia.
– Pacienti, ktorí dostávajú antikoagulačnú liečbu (antikoagulanciá, aspirín, nesteroidné protizápalové lieky), majú byť upozornení na zvýšené potenciálne riziko vzniku modrín a krvácania počas podávania injekcie.
– Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti injekčného podania objemu väčšieho ako 20 ml Juvédermu® ULTRA 2 s lidokaínom na 60 kg telesnej hmotnosti za rok.
– Kombinácia Juvédermu® ULTRA 2 s niektorými liekmi na zníženie alebo inhibíciu pečeňového metabolizmu (cimetidín, betablokátor atď.) sa neodporúča.
– Juvéderm® ULTRA 2 sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchami srdcového vedenia.
– Odporučte pacientovi, aby sa 12 hodín po injekcii nelíčil a aby sa počas dvoch týždňov po injekcii vyhýbal dlhodobému pobytu na slnku, UV žiareniu, teplotám pod 0 °C a saunovaniu alebo hammam.
– Ak je ihla upchatá, nezvyšujte tlak na piest, zastavte injekciu a ihlu vymeňte.
– Športovci by si mali uvedomiť, že tento výrobok obsahuje účinnú látku, ktorá môže vyvolať pozitívnu reakciu pri testoch dopingovej kontroly.
– Chirurgovia by si mali byť vedomí a vziať do úvahy, že tento výrobok obsahuje lidokaín.
– Vďaka zloženiu pomôcky je výrobok kompatibilný s poliami používanými pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou.

Nekompatibilita
Je známa inkompatibilita medzi kyselinou hyalurónovou a kvartérnymi amóniovými soľami, ako je benzalkóniumchlorid.
Preto bude potrebné zabrániť tomu, aby sa Juvéderm® ULTRA 2 dostal do kontaktu s takýmito výrobkami alebo s lekárskym/chirurgickým vybavením ošetreným týmto typom výrobku.
Nie sú známe žiadne interakcie s inými lokálnymi anestetikami.

Nežiaduce účinky
Pacient musí byť informovaný o možných vedľajších účinkoch súvisiacich s implantáciou tejto pomôcky, ktoré sa môžu objaviť okamžite alebo po určitom čase.
Medzi ne patria (neúplný zoznam)
– Zápalové reakcie (začervenanie, edém, erytém atď.), niekedy spojené so svrbením a bolesťou na dotyk alebo oboje, ktoré sa môžu objaviť po injekcii.
Tieto reakcie môžu pretrvávať až týždeň.
– Hematómy.
– Zatvrdliny alebo uzlíky v mieste vpichu.
– Zafarbenie alebo zmena farby miesta vpichu.
– Slabá účinnosť liečby alebo slabý účinok náplne.
– V literatúre boli po injekciách kyseliny hyalurónovej a/alebo lidokaínu opísané prípady nekrózy v oblasti glabelárnej oblasti, abscesy, granulómy a okamžitá alebo oneskorená precitlivenosť.
Tieto potenciálne riziká je preto potrebné vziať do úvahy.
– Pretrvávanie zápalových reakcií dlhšie ako jeden týždeň alebo výskyt iných vedľajších účinkov by mal pacient bezodkladne oznámiť svojmu lekárovi, ktorý by mal zabezpečiť ich odstránenie vhodnou liečbou.
– Akékoľvek iné nežiaduce vedľajšie účinky súvisiace s injekčným podaním lieku Juvéderm® ULTRA 2 je potrebné hlásiť distribútorovi a/alebo výrobcovi.

Pozícia a spôsob použitia
– Túto pomôcku musí do dermy alebo sliznice pier aplikovať lekár s licenciou podľa platných miestnych predpisov.
Technická zručnosť lekára je nevyhnutná pre úspech liečby, preto prístroj musia používať lekári, ktorí absolvovali osobitné školenie v injekčnej technike na výplň.
– Juvéderm® ULTRA 2 sa musí používať v dodanom originálnom balení.
Akákoľvek úprava alebo použitie tohto výrobku za iných podmienok, ako sú definované v tejto príručke, môže narušiť jeho sterilitu, homogenitu a výkonnosť, ktoré preto už nemožno zaručiť.
– Pred začatím liečby sa odporúča informovať pacienta o indikáciách a kontraindikáciách samotného prístroja, jeho nekompatibilitách a všetkých nežiaducich účinkoch, ktoré sa môžu vyskytnúť.
– Pred injekciou dôkladne vydezinfikujte oblasť, ktorá sa má ošetriť.
– Odstráňte kryt ihly.
Potom pri pevnom nasadení ihly dodanej s výrobkom na koniec striekačky jemne pootočte v smere hodinových ručičiek.
Vykonajte ďalšie otáčanie, kým nebude uzáver ihly v správnej polohe.
Potom držte telo striekačky v jednej ruke a kryt ihly v druhej ruke, potiahnite v opačnom smere, aby ste ich oddelili.
Pomaly vstreknite injekciu.
Nedodržanie týchto bezpečnostných opatrení môže mať za následok únik ihly a/alebo stratu produktu na uzávere luer.
– Množstvo produktu, ktoré sa má vstreknúť, závisí od typu oblasti, ktorá sa má korigovať.
– Po vstreknutí je dôležité masírovať ošetrovanú oblasť, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie produktu.

Cieľové zóny

Juvéderm Ultra 2 sa aplikuje do týchto oblastí:

 • Malé vrásky na tvári, ako sú:
  • Periorálne vrásky
  • Periorbitálne vrásky
  • Vrásky na čele
  • Glabelová vráska alebo levia vráska
  • Slabo vyznačené nazogeniálne záhyby
  • Záhyby nevýraznej horkosti
  • Rty
  • atď.

Neodporúča sa pre:

 • Maloletí
 • Tehotné alebo dojčiace ženy
 • Osoby citlivé na komponenty

Upozornenia
Skontrolujte dátum exspirácie na obale.
Nepoužívajte opakovane.
Ak sa táto pomôcka použije opakovane, nie je možné zaručiť sterilitu výrobku.
Druhýkrát nesterilizujte.
Pre ihly ( 0123 TSK Laboratory, Japonsko):
Zástupca pre Európu: Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH Haag (NL).
Použité ihly by sa mali zlikvidovať vo vhodnej nádobe.
Pri injekčných striekačkách postupujte rovnako.
Prečítajte si aktuálne pokyny pre ich likvidáciu.
Ohnutú ihlu sa nepokúšajte narovnať: zlikvidujte ju a vymeňte za novú.

Juvederm Ultra 2, aké sú výsledky?

Po injekcii tohto prípravku sa v ošetrovanej oblasti viditeľne zväčší objem a pokožka je jemnejšia ako predtým. Vrásky a jemné linky sú menej výrazné a tvár získava mladistvý vzhľad.

Ochrana prírody
Skladujte pri teplote od 2 °C do 25 °C.

Formát
Každé balenie obsahuje 2 x 0,55 ml injekčné striekačky Juvéderm® ULTRA 2, 2 sterilné ihly 30G1/2″ na jednorazové použitie vyhradené na injekčné podanie Juvéderm® ULTRA 2, návod na použitie a sadu štítkov na zabezpečenie sledovateľnosti.

Registračné číslo označenia CE
0459 (2007).

Kód 94127JR

Ďalšie informácie

Quantità

0,55 ml

Brand

ALLERGAN SpA

×

Non ci lasciare sul più bello!

Sei quasi al checkout, inserisci la tua email per salvare gratuitamente il tuo carrello per il futuro.
Chi lo sa, potremmo anche mandarti un coupon sconto.. 😉

0
×

Contattaci gratuitamente tramite Whatsapp

×