Wysyłka do Europy za 15 €: dostawa w ciągu 5/7 dni roboczych

JUVEDERM Ultra 3 – 2x1ml

Średnio głębokie zmarszczki

Original price was: €192.00.Current price is: €181.00.

Wypełniacze Juvéderm Ultra 3 Wyrób medyczny CE, sterylny, wolny od pirogenów i fizjologiczny żel usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego. Żel jest sprzedawany w jednorazowych strzykawkach z podziałką.
Implant do wstrzykiwania wskazany do wypełniania średniego zwiotczenia skóry poprzez wstrzyknięcie do skóry środkowej i do konturowania ust. Obecność lidokainy ma na celu zmniejszenie odczuwania bólu przez pacjenta podczas leczenia.

x

W 100% bezpieczne płatności

Wysyłka ekspresowa

Wysyłka do Europy 15 €

Szybka dostawa w 5-7 dni roboczych.

Opis

Juvederm Ultra 3 Implant do wstrzykiwań wskazany do wypełniania średnich i głębokich zwiotczeń skóry poprzez wstrzyknięcie. Obecność lidokainy ma na celu zmniejszenie odczuwania bólu przez pacjenta podczas leczenia.

Wyrób medyczny CE, sterylny, apirogenny i fizjologiczny żel z usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego. Żel jest sprzedawany w jednorazowych strzykawkach z podziałką.
Implant do wstrzykiwania wskazany do wypełniania średnich i głębokich zwiotczeń skóry poprzez wstrzyknięcie do średniej i/lub głębokiej skóry właściwej, a także do zwiększania objętości i konturu ust.
Obecność lidokainy ma na celu zmniejszenie odczuwania bólu przez pacjenta podczas leczenia.

Skład
Żel z kwasem hialuronowym 24 mg;
chlorowodorek lidokainy 3 mg; bufor fosforanowy pH 7,2 p.o. 1 ml.
Jedna strzykawka zawiera 1 ml Juvéderm® ULTRA 3.

Sterylizacja
Zawartość strzykawek Juvéderm® ULTRA 3 jest sterylizowana wilgotnym ciepłem.
Igły 27G1/2″ są sterylizowane przez napromieniowanie.

Przeciwwskazania
– Nie wstrzykiwać preparatu Juvéderm® ULTRA 3 w okolice okołooczodołowe (powieki, kurze łapki) i okolice podbródka (czoło). Stosowanie Juvéderm® ULTRA 3 w obszarze cieni jest zarezerwowane dla lekarzy, którzy przeszli specjalne szkolenie w zakresie tej techniki i mają dobrą znajomość fizjologii tego obszaru.
– Nie wstrzykiwać do naczyń krwionośnych (wewnątrznaczyniowo).
– Nie należy przesadzać z działaniami naprawczymi.
– Nie wolno stosować Juvéderm® ULTRA 3:
-u pacjentów cierpiących na padaczkę, która nie jest kontrolowana przez leczenie;
u pacjentów z tendencją do powstawania blizn przerostowych;
u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na kwas hialuronowy;
u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na lidokainę lub środki znieczulenia miejscowego typu amidowego;
u pacjentów z porfirią;
w okresie ciąży lub laktacji;
na dzieciach.
Juvéderm® ULTRA 3 nie powinien być stosowany na obszarach ze stanami zapalnymi i/lub zakaźnymi skóry (trądzik, opryszczka itp.).
Juvéderm® ULTRA 3 nie powinien być stosowany w bezpośrednim połączeniu z zabiegiem laserowym, głębokim peelingiem chemicznym lub dermabrazją. W przypadku powierzchownego złuszczania zaleca się, aby nie wstrzykiwać, jeśli wywołana reakcja zapalna jest znacząca.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Juvéderm® ULTRA 3 jest wskazany wyłącznie do wstrzyknięć śródskórnych i w błonę śluzową warg.
– Ogólnie rzecz biorąc, wstrzykiwanie wyrobów medycznych wiąże się z ryzykiem infekcji.
– Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i tolerancji wstrzykiwania Juvéderm® ULTRA 3 w obszar już leczony innym produktem wypełniającym. Zaleca się, aby nie wstrzykiwać preparatu w obszar leczony implantem stałym.
– Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i tolerancji wstrzyknięcia Juvéderm® ULTRA 3 u pacjentów z wcześniejszą lub aktywną chorobą autoimmunologiczną. Lekarz będzie zatem musiał podjąć decyzję o wskazaniu indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od rodzaju choroby i związanego z nią leczenia, i będzie musiał zapewnić specjalny nadzór nad tymi pacjentami. W szczególności zaleca się, aby tym pacjentom zaoferować podwójny test wstępny i aby nie podawać im zastrzyków, jeśli choroba postępuje.
– Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących tolerancji na wstrzyknięcie Juvéderm® ULTRA 3 u pacjentów z wieloma ciężkimi alergiami lub wstrząsem anafilaktycznym w wywiadzie. Lekarz będzie zatem musiał podjąć decyzję o wskazaniu indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od rodzaju alergii, i będzie musiał zapewnić specjalny nadzór nad tymi pacjentami z grupy ryzyka. W szczególności można podjąć decyzję o zaoferowaniu tym pacjentom podwójnego testu lub odpowiedniego leczenia zapobiegawczego przed wykonaniem jakiejkolwiek iniekcji.
– Pacjenci z chorobą paciorkowcową w wywiadzie (nawracające zapalenie gardła, ostra gorączka reumatyczna) powinni przejść podwójny test przed każdym wstrzyknięciem. W przypadku ostrej gorączki reumatycznej z lokalizacją sercową nie zaleca się wstrzykiwania.
– Pacjentów otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe (leki przeciwzakrzepowe, aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne) należy ostrzec o zwiększonym potencjalnym ryzyku wystąpienia siniaków i krwawienia podczas wstrzyknięcia.
– Brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa wstrzykiwania więcej niż 20 ml Juvéderm® ULTRA 3 z lidokainą na 60 kg masy ciała rocznie.
– Nie zaleca się łączenia produktu Juvéderm® ULTRA 3 z niektórymi lekami zmniejszającymi lub hamującymi metabolizm wątrobowy (cymetydyna, beta-blokery itp.).
– Juvéderm® ULTRA 3 należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia serca.
– Należy zalecić pacjentowi, aby nie nosił makijażu w ciągu 12 godzin po wstrzyknięciu, unikał długotrwałej ekspozycji na słońce, promieniowanie UV, temperatury poniżej 0°C oraz korzystania z sauny lub łaźni tureckiej w ciągu dwóch tygodni po wstrzyknięciu.
– Jeśli iglica jest zatkana, nie zwiększaj ciśnienia na tłoku, zatrzymaj wtrysk i wymień iglicę.
– Sportowcy powinni mieć świadomość, że produkt ten zawiera aktywny składnik, który może wywołać pozytywną reakcję w testach antydopingowych.
– Lekarz musi być świadomy i brać pod uwagę, że ten produkt zawiera lidokainę.
– Skład urządzenia sprawia, że produkt jest kompatybilny z polami wykorzystywanymi do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Niezgodność
Znana jest niezgodność między kwasem hialuronowym a czwartorzędowymi solami amoniowymi, takimi jak chlorek benzalkoniowy. Należy zatem unikać kontaktu Juvéderm® ULTRA 3 z takimi produktami lub sprzętem medycznym/chirurgicznym poddanym działaniu tego typu produktów. Nie są znane interakcje z innymi środkami znieczulenia miejscowego.

Działania niepożądane
Pacjent musi zostać poinformowany o istnieniu potencjalnych skutków ubocznych związanych z implantacją tego urządzenia, które mogą pojawić się natychmiast lub po pewnym czasie. Obejmują one (niewyczerpująca lista)
– Reakcje zapalne (zaczerwienienie, obrzęk, rumień itp.), czasami związane ze swędzeniem i bólem przy dotyku lub obydwoma tymi objawami, które mogą wystąpić po wstrzyknięciu. Takie reakcje mogą utrzymywać się przez tydzień.
– Krwiaki.
– Stwardnienie lub guzki w miejscu wstrzyknięcia.
– Zabarwienie lub odbarwienie strefy wstrzyknięcia.
– Słaba skuteczność leczenia lub słaby efekt wypełnienia.
– W literaturze opisywano przypadki martwicy w okolicy gałki ocznej, ropni, ziarniniaków oraz natychmiastowej lub opóźnionej nadwrażliwości po wstrzyknięciu kwasu hialuronowego i/lub lidokainy. Należy zatem wziąć pod uwagę te potencjalne zagrożenia.
– Utrzymywanie się reakcji zapalnych dłużej niż tydzień lub pojawienie się innych działań niepożądanych powinno być niezwłocznie zgłaszane przez pacjenta lekarzowi, który powinien zapewnić ich wyeliminowanie za pomocą odpowiedniego leczenia.
– Wszelkie inne działania niepożądane związane ze stosowaniem wstrzykiwacza Juvéderm® ULTRA 3 należy zgłaszać dystrybutorowi i/lub producentowi.

Dawkowanie i sposób użycia
– To urządzenie musi być wstrzykiwane do skóry właściwej lub błony śluzowej warg przez wykwalifikowanego lekarza zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Umiejętności techniczne lekarza mają kluczowe znaczenie dla powodzenia zabiegu, dlatego urządzenie musi być używane przez lekarzy, którzy przeszli specjalne szkolenie w zakresie techniki wstrzykiwania wypełniacza.
Z tym produktem można również stosować technikę “nappage”.
Juvéderm® ULTRA 3 musi być używany w oryginalnym opakowaniu. Wszelkie modyfikacje lub użycie tego produktu w sposób niezgodny z warunkami użytkowania określonymi w niniejszej instrukcji mogą pogorszyć jego sterylność, jednorodność i wydajność, których nie można zagwarantować.
– Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się poinformowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach dotyczących samego urządzenia, jego niezgodności i wszelkich niepożądanych skutkach, które mogą wystąpić.
– Przed wstrzyknięciem należy dokładnie zdezynfekować leczony obszar.
– Zdejmij nasadkę igły, pociągając ją.
Następnie, mocno wprowadzając igłę dołączoną do produktu na koniec strzykawki, delikatnie przekręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wykonaj dodatkowy obrót, aż do zablokowania i obracaj, aż nasadka igły znajdzie się we właściwej pozycji.
Następnie trzymając korpus strzykawki w jednej ręce, a nasadkę igły w drugiej, pociągnij w przeciwnych kierunkach, aby je rozdzielić.
Wstrzykiwać powoli.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może skutkować ryzykiem wycieku z igły i/lub utraty produktu na złączu luer lock.
– Ilość wstrzykiwanego produktu zależy od rodzaju korygowanego obszaru.
– Po wstrzyknięciu ważne jest, aby masować leczony obszar, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie produktu.

Ostrzeżenia
Sprawdź datę ważności na opakowaniu.
Nie używać ponownie. W przypadku ponownego użycia tego urządzenia nie można zagwarantować sterylności produktu.
Nie sterylizować po raz drugi.
Dla igieł (0123 TSK Laboratory, Japonia):
Przedstawiciel na Europę: Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH Haga (NL)
Zużyte igły należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika. Postępuj w ten sam sposób w przypadku strzykawek. W celu ich wyeliminowania należy zapoznać się z obowiązującymi dyrektywami.
Nie próbuj prostować wygiętej igły: wyrzuć ją i wymień na nową.

Ochrona
Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

Format
Każde opakowanie zawiera 2 x 1 ml strzykawki Juvéderm® ULTRA 3, 4 sterylne, jednorazowe igły 27G1/2″ przeznaczone do wstrzykiwania Juvéderm® ULTRA 3, instrukcję użycia i zestaw etykiet zapewniających identyfikowalność.

Numer rejestracyjny oznakowania CE
0459 (2007).

Kod 94555JR

Informacje dodatkowe

Quantità

1ml

Marka

ALLERGAN SpA

×

Non ci lasciare sul più bello!

Sei quasi al checkout, inserisci la tua email per salvare gratuitamente il tuo carrello per il futuro.
Chi lo sa, potremmo anche mandarti un coupon sconto.. 😉

0
×

Contattaci gratuitamente tramite Whatsapp

×