Wysyłka do Europy za 15 €: dostawa w ciągu 5/7 dni roboczych

JUVEDERM Ultra 2 – 2×0,55ml

Kontur ust

Original price was: €135.00.Current price is: €112.00.

Wypełniacze Juvéderm Ultra 2 Wyrób medyczny CE, sterylny, wolny od pirogenów i fizjologiczny żel usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego.
Żel jest sprzedawany w jednorazowych strzykawkach z podziałką.
Implant do wstrzykiwania wskazany do wypełniania średniego zwiotczenia skóry poprzez wstrzyknięcie do skóry środkowej i do konturowania ust.
Obecność lidokainy ma na celu zmniejszenie odczuwania bólu przez pacjenta podczas leczenia.

Na stanie

x

W 100% bezpieczne płatności

Wysyłka ekspresowa

Wysyłka do Europy 15 €

Szybka dostawa w 5-7 dni roboczych.

Opis

Wypełniacze Juvéderm Ultra 2 Wyrób medyczny CE, sterylny, wolny od pirogenów i fizjologiczny żel usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego.
Żel jest sprzedawany w jednorazowych strzykawkach z podziałką.
Implant do wstrzykiwania wskazany do wypełniania średniego zwiotczenia skóry poprzez wstrzyknięcie do skóry środkowej i do konturowania ust.
Obecność lidokainy ma na celu zmniejszenie odczuwania bólu przez pacjenta podczas leczenia.

Skład
Żel z kwasem hialuronowym 24 mg;
chlorowodorek lidokainy 3 mg;
bufor fosforanowy pH 7,2 q.s.p. 1 g.
Jedna strzykawka zawiera 0,55 ml Juvéderm® ULTRA 2.

Sterylizacja
Zawartość strzykawek Juvéderm® ULTRA 2 jest sterylizowana wilgotnym ciepłem.
Igły 30G1/2″ są sterylizowane przez napromieniowanie.

Przeciwwskazania
– Nie wstrzykiwać Juvéderm® ULTRA 2 w powiekę.
Stosowanie Juvéderm® ULTRA 2 w obszarze cieni jest zarezerwowane dla lekarzy, którzy przeszli specjalne szkolenie w zakresie tej techniki i posiadają dobrą znajomość fizjologii tego obszaru.
– Nie wstrzykiwać do naczyń krwionośnych (wewnątrznaczyniowo).
– Nie należy przesadzać z działaniami naprawczymi.
– Juvéderm® ULTRA 2 nie może być stosowany
u pacjentów cierpiących na padaczkę, która nie jest kontrolowana przez leczenie;
u pacjentów z tendencją do powstawania blizn przerostowych;
u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na kwas hialuronowy;
u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na lidokainę lub środki znieczulenia miejscowego typu amidowego;
u pacjentów z porfirią;
w okresie ciąży lub laktacji;
u dzieci.
– Juvéderm® ULTRA 2 nie powinien być stosowany na obszarach ze stanami zapalnymi i/lub zakaźnymi skóry (trądzik, opryszczka itp.).
– Juvéderm® ULTRA 2 nie powinien być stosowany w bezpośrednim połączeniu z zabiegiem laserowym, głębokim peelingiem chemicznym lub dermabrazją.
W przypadku powierzchownego peelingu nie zaleca się wstrzykiwania preparatu, jeśli wywołana reakcja zapalna jest znaczna.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania
– Juvéderm® ULTRA 2 jest wskazany wyłącznie do wstrzyknięć śródskórnych i w błonę śluzową warg.
– Ogólnie rzecz biorąc, wstrzykiwanie wyrobów medycznych wiąże się z ryzykiem infekcji.
– Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i tolerancji wstrzyknięcia produktu Juvéderm® ULTRA 2 w obszar już leczony innym produktem wypełniającym.
Zaleca się, aby nie wstrzykiwać produktu Juvéderm® ULTRA 2 w obszar poddany zabiegowi wszczepienia stałego implantu.
– Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i tolerancji wstrzyknięcia produktu Juvéderm® ULTRA 2 u pacjentów z wcześniejszą lub aktywną chorobą autoimmunologiczną.
Lekarz musi zatem podjąć decyzję o wskazaniu indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od rodzaju choroby i związanego z nią leczenia, oraz musi zapewnić szczególny nadzór nad tymi pacjentami.
W szczególności zaleca się, aby pacjentom tym zaproponowano wcześniej wykonanie podwójnego testu i aby nie podawano im zastrzyków, jeśli choroba postępuje.
– Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących tolerancji na wstrzyknięcie produktu Juvéderm® ULTRA 2 u pacjentów z wieloma ciężkimi alergiami lub wstrząsem anafilaktycznym w wywiadzie.
Lekarz musi zatem podjąć decyzję o wskazaniu indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od rodzaju alergii, i musi zapewnić szczególny nadzór nad tymi pacjentami z grupy ryzyka.
W szczególności może zostać podjęta decyzja o zaoferowaniu tym pacjentom podwójnego testu lub odpowiedniego leczenia zapobiegawczego przed jakimkolwiek wstrzyknięciem.
– Pacjenci z chorobą paciorkowcową w wywiadzie (nawracające zapalenie gardła, ostra gorączka reumatyczna) muszą przejść podwójny test przed każdym wstrzyknięciem.
W przypadku ostrej gorączki reumatycznej z lokalizacją sercową nie zaleca się wykonywania wstrzyknięć.
– Pacjentów otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe (leki przeciwzakrzepowe, aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne) należy ostrzec o zwiększonym potencjalnym ryzyku wystąpienia siniaków i krwawienia podczas wstrzyknięcia.
– Brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa wstrzykiwania objętości większej niż 20 ml produktu Juvéderm® ULTRA 2 z lidokainą na 60 kg masy ciała rocznie.
– Nie zaleca się łączenia produktu Juvéderm® ULTRA 2 z niektórymi lekami zmniejszającymi lub hamującymi metabolizm wątrobowy (cymetydyna, beta-blokery itp.).
– Juvéderm® ULTRA 2 należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia serca.
– Należy zalecić pacjentowi, aby w ciągu 12 godzin po wstrzyknięciu nie nosił makijażu i unikał długotrwałej ekspozycji na słońce, promieniowanie UV, temperatury poniżej 0°C oraz korzystania z sauny lub łaźni tureckiej w ciągu dwóch tygodni po wstrzyknięciu.
– Jeśli igła jest zatkana, nie należy zwiększać nacisku na tłok, przerwać wstrzyknięcie i wymienić igłę.
– Sportowcy powinni być świadomi, że ten produkt zawiera substancję czynną, która może wywołać pozytywną reakcję w testach kontroli antydopingowej.
– Chirurdzy powinni być świadomi i brać pod uwagę, że ten produkt zawiera lidokainę.
– Skład urządzenia sprawia, że produkt jest kompatybilny z polami wykorzystywanymi do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Niezgodność
Znana jest niezgodność między kwasem hialuronowym a czwartorzędowymi solami amoniowymi, takimi jak chlorek benzalkoniowy.
Należy zatem unikać kontaktu Juvéderm® ULTRA 2 z takimi produktami lub sprzętem medycznym/chirurgicznym poddanym działaniu tego typu produktów.
Nie są znane interakcje z innymi środkami miejscowo znieczulającymi.

Działania niepożądane
Pacjent musi zostać poinformowany o istnieniu potencjalnych skutków ubocznych związanych z implantacją tego urządzenia, które mogą pojawić się natychmiast lub po pewnym czasie.
Obejmują one (niewyczerpująca lista)
– Reakcje zapalne (zaczerwienienie, obrzęk, rumień itp.), czasami związane ze swędzeniem i bólem w dotyku lub obydwoma tymi objawami, które mogą wystąpić po wstrzyknięciu.
Reakcje te mogą utrzymywać się do tygodnia.
– Krwiaki.
– Stwardnienie lub guzki w miejscu wstrzyknięcia.
– Przebarwienia lub odbarwienia w miejscu wstrzyknięcia.
– Słaba skuteczność leczenia lub słaby efekt wypełnienia.
– W literaturze opisywano przypadki martwicy w okolicy podoczodołowej, ropni, ziarniniaków oraz natychmiastowej lub opóźnionej nadwrażliwości po wstrzyknięciu kwasu hialuronowego i/lub lidokainy.
Należy zatem wziąć pod uwagę te potencjalne zagrożenia.
– Utrzymywanie się reakcji zapalnych dłużej niż tydzień lub pojawienie się innych działań niepożądanych powinno być niezwłocznie zgłaszane przez pacjenta lekarzowi, który powinien zapewnić ich wyeliminowanie za pomocą odpowiedniego leczenia.
– Wszelkie inne działania niepożądane związane ze wstrzyknięciem produktu Juvéderm® ULTRA 2 należy zgłaszać dystrybutorowi i/lub producentowi.

Dawkowanie i sposób użycia
– To urządzenie musi być wstrzykiwane w skórę właściwą lub błonę śluzową warg przez lekarza posiadającego licencję zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
Umiejętności techniczne lekarza mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia leczenia, dlatego urządzenie musi być używane przez lekarzy, którzy przeszli specjalne szkolenie w zakresie techniki wstrzykiwania wypełniacza.
– Juvéderm® ULTRA 2 musi być używany w oryginalnym opakowaniu.
Wszelkie modyfikacje lub użycie tego produktu w sposób inny niż określony w niniejszej instrukcji mogą naruszyć jego sterylność, jednorodność i wydajność, których nie można zagwarantować.
– Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się poinformowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach dotyczących samego urządzenia, jego niezgodności i wszelkich niepożądanych skutkach, które mogą wystąpić.
– Przed wstrzyknięciem należy dokładnie zdezynfekować leczony obszar.
– Zdjąć nasadkę igły.
Następnie, mocno wsuwając igłę dołączoną do produktu na koniec strzykawki, delikatnie przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Wykonać dodatkowy obrót, aż nasadka igły znajdzie się we właściwej pozycji.
Następnie, trzymając korpus strzykawki w jednej ręce, a nasadkę igły w drugiej, pociągnąć w przeciwnych kierunkach, aby je rozdzielić.
Wstrzykiwać powoli.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować wyciek z igły i/lub utratę produktu na złączu luer lock.
– Ilość produktu do wstrzyknięcia zależy od rodzaju korygowanego obszaru.
– Po wstrzyknięciu ważne jest, aby masować leczony obszar w celu zapewnienia równomiernego rozprowadzenia produktu.

Strefy docelowe

Juvéderm Ultra 2 jest wstrzykiwany w następujące obszary:

 • Drobne zmarszczki mimiczne, takie jak
  • Zmarszczki okołooczodołowe
  • Zmarszczki okołooczodołowe
  • Zmarszczki na czole
  • Zmarszczka gładzizny lub lwia zmarszczka
  • Słabo zaznaczone fałdy nosowo-wargowe
  • Fałdy niczym niewyróżniającej się goryczy
  • Usta
  • itd.

Niezalecane dla:

 • Nieletni
 • Kobiety w ciąży lub karmiące piersią
 • Osoby wrażliwe na komponenty

Ostrzeżenia
Sprawdź datę ważności na opakowaniu.
Nie używać ponownie.
W przypadku ponownego użycia tego urządzenia nie można zagwarantować sterylności produktu.
Nie sterylizować po raz drugi.
Dla igieł (0123 TSK Laboratory, Japonia):
Przedstawiciel na Europę: Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH Haga (NL).
Zużyte igły należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.
W ten sam sposób należy postępować ze strzykawkami.
Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi ich utylizacji.
Nie próbuj prostować wygiętej igły: wyrzuć ją i wymień na nową.

Juvederm Ultra 2, jakie są wyniki?

Po wstrzyknięciu tego produktu leczony obszar wykazuje zauważalny wzrost objętości, a skóra jest bardziej miękka niż wcześniej. Zmarszczki i drobne linie stają się mniej widoczne, a twarz nabiera młodzieńczego wyglądu.

Ochrona
Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

Format
Każde opakowanie zawiera 2 x 0,55 ml strzykawki Juvéderm® ULTRA 2, 2 sterylne igły 30G1/2″, jednorazowe i przeznaczone do wstrzykiwania Juvéderm® ULTRA 2, instrukcję użycia i zestaw etykiet zapewniających identyfikowalność.

Numer rejestracyjny oznakowania CE
0459 (2007).

Kod 94127JR

Informacje dodatkowe

Quantità

0,55 ml

Marka

ALLERGAN SpA

×

Non ci lasciare sul più bello!

Sei quasi al checkout, inserisci la tua email per salvare gratuitamente il tuo carrello per il futuro.
Chi lo sa, potremmo anche mandarti un coupon sconto.. 😉

0
×

Contattaci gratuitamente tramite Whatsapp

×