Deze verkoopvoorwaarden regelen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, de koopcontracten tussen verkoper en koper betreffende producten die op de markt worden gebracht door Global Euro Service LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958, hierna GES LLC genoemd.


INHOUDSOPGAVE
1- Inhoud van website-informatie en copyright
2- Gebruikersaccount
3- Prijzen
4- Beperking van aansprakelijkheid
5- Herroepingsrecht
6- Beschadigde producten
7- Verplichtingen van de koper
8- Aankoopbewijs
9- Hoe de producten te verzamelen?


1) Inhoud van de website informatie en copyright

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de website niet voor commerciële doeleinden te reproduceren, distribueren, verkopen, op de markt te brengen, door te verkopen of te exploiteren.
U stemt ermee in de websitediensten, websitebeveiligingssystemen of website-inhoud niet te verstoren of te onderbreken. Voordat u uw bestelling plaatst, is het raadzaam om de specificaties en compatibiliteit van de afzonderlijke producten te controleren en bij twijfel contact met ons op te nemen.
De beheerders van GES LLC werken er voortdurend aan om de informatie op de website accuraat te houden. De site garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud op deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn.
Houd er rekening mee dat foto’s alleen voor informatieve doeleinden worden verstrekt en dat sommige productaccessoires kunnen worden weergegeven die mogelijk niet zijn inbegrepen in het standaard winkelpakket.


2) Gebruikersaccount

Het gebruik van de Site of sommige delen van de Site vereist het aanmaken van een gebruikersaccount.
Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord; stemt ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden op zijn account of wachtwoord. Als u vermoedt dat de beveiliging van uw account is geschonden, neem dan zo snel mogelijk contact op met de sitebeheerder.
GES LLC is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit onbevoegd gebruik van uw gebruikersaccount.


3) Prijzen

Alle gepubliceerde productprijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief eventuele belastingen, heffingen en belastingen die van toepassing zijn in het land van bestemming van de producten, die aan de klant in rekening worden gebracht.
De BVBA GES behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die aan de gebruiker wordt aangerekend de prijs is die op de website wordt vermeld op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst en dat geen rekening wordt gehouden met eventuele wijzigingen (naar boven of naar beneden) nadat de bestelling is geplaatst, met uitzondering van verhogingen die door de wet worden opgelegd met betrekking tot belastingen, rechten en heffingen.
De BVBA GES verklaart dat de verkoop van de detailhandelsproducten plaatsvindt in haar lokalen waar ze worden afgehaald door de klant of zijn agent, daarom is de verkoopprijs van dit product inclusief de eenmalige belasting en eventuele andere belastingheffingen.


4) Beperking van aansprakelijkheid

In ieder geval kunnen de site en het bedrijf dat de website beheert op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade voor het gebruik van deze site of enige andere website met hyperlinks. , zonder beperking, vervangingskosten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van gegevens of schade als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de aanwezige informatie.
Alle informatie of nieuws op deze site, in het bijzonder alle informatie of nieuws met betrekking tot gezondheidsproblemen, medische en / of preventieve behandelingen, medicijnen, ziekten of aandoeningen, wordt louter voor algemene en indicatieve doeleinden gepresenteerd en met het enige informatieve doel om de gebruiker te begeleiden tot een juiste en bewuste keuze.
De producten worden regelmatig geïmporteerd in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, met de EEG-richtlijn 93/42 betreffende medische hulpmiddelen.
De verkochte producten zijn bedoeld voor een wereldwijd publiek. Het verkopende bedrijf is niet verantwoordelijk voor de invoer van goederen in overeenstemming met de interne voorschriften van elk afzonderlijk land van verblijf van de eindklant of gebruiker van het product.

De informatie op de site is een getrouwe weergave van wat wordt meegedeeld door de leveranciers/distributeurs van het product en mag in geen geval de directe relatie tussen gezondheidsprofessional en patiënt vervangen; GES LLC vermeldt op zijn fiches de officiële gegevens die beschikbaar zijn op de sites van de fabrikanten en aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of de nauwkeurigheid ervan.
Het gebruik van de producten en de overname ervan valt daarom onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

De BVBA GES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inconsistenties in de kenmerken vermeld op de etiketten van de individuele producten, zelfs indien deze verband houden met onjuiste vertalingen uit de moedertaal van het land waar de goederen zijn vervaardigd.
Voor technologische producten geldt dat de batterij die ze van stroom voorziet niet wordt gedekt door een wettelijke garantie, omdat deze zeer bruikbaar is door gebruik.
Deze site geeft geen medisch advies en vervangt op geen enkele manier het advies van de behandelend arts.

In aanwezigheid van pathologieën is het noodzakelijk om uw arts te raadplegen voordat u de op de site gekochte producten koopt en / of gebruikt en / of inneemt. Hiertoe is het de verantwoordelijkheid van de klant om het etiket van de gekochte producten (indien gemeld door de fabrikant) zorgvuldig te controleren op de mogelijke aanwezigheid van allergenen en om hun verenigbaarheid met hun gezondheidstoestand te verifiëren.


5) Herroepingsrecht

De huidige wetgeving geeft de consument het recht om zich terug te trekken uit contracten of contractvoorstellen, en garandeert hem het recht om het gekochte product terug te sturen en om terugbetaling van de gemaakte kosten te krijgen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verzegelde goederen die zich om hygiënische redenen of in verband met de gezondheidsbescherming niet lenen om te worden teruggezonden en die na levering zijn geopend.
De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van andere handelingen dan nodig zijn om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, te weten:
– bij afwezigheid van de originele verpakking
-bij afwezigheid van integrale elementen van het product (accessoires, kabels, handleidingen, enz.)
– in geval van langdurig gebruik dat onverenigbaar is met de bovengenoemde hantering

5.1 Wijze van terugbetaling

De Klant beschikt over een bedenktijd van 15 (vijftien) dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen. Om de terugbetaling te verkrijgen, moet de klant contact met ons opnemen via e-mail op assistenza@bodypharm.eu met het onderwerp “Retourverzoek”, en in de hoofdtekst van de e-mail de persoonlijke gegevens specificeren die tijdens de aankoop zijn ingevoerd en het IBAN waarop de terugbetaling moet worden ontvangen .
Daarna stuurt de koper het gekochte product op eigen kosten terug.

De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. De Klant zorgt ervoor dat de producten nieuw zijn en indien mogelijk in hun originele verpakking.
Alle producten die niet voldoen aan onze retourvoorwaarden worden niet terugbetaald.
De terugbetaling vindt alleen plaats via bankoverschrijving of betaalmethode die tijdens de aankoop is gebruikt, die binnen 5 dagen na ontvangst van het bedrag wordt gedaan.


6) Beschadigde of niet-functionele producten

In het geval van ontvangst van beschadigde goederen, moet de klant het gevonden probleem binnen en niet later dan 15 dagen meedelen door een e-mail te sturen naar assistenza@bodypharm.eu, met vermelding van “beschadigde artikelen” in de onderwerpregel van de e-mail.
Als u een beschadigd artikel ontvangt, dient u de originele doos en verpakking te bewaren en ervoor te zorgen dat u de beschadigde artikelen correct fotografeert.
Als een beschadigd pakket door de koerier wordt ontvangen, moet de klant onder voorbehoud tekenen, of het pakket weigeren door het gevonden probleem door te geven aan het adres assistenza@bodypharm.eu.

In het geval dat de schade aan het product tijdens verzending wordt bevestigd, zijn de kosten voor het terugzenden van het product naar de winkel voor rekening van de winkel.


7) Verplichtingen van de koper

De koper, met nadruk op de verkoopsvoorwaarden, verbindt zich ertoe om:
– betalen via een van de door de beheerder aangegeven betaaldiensten;
– beschikbaar zijn, in overeenstemming met de voorwaarden van de koerier, om de bestelde producten op de aangegeven manier in ontvangst te nemen;
– geen valse beoordelingen en valse ervaringen te geven bij het gebruik van de producten, of dit nu de site van de exploitant is of sites van derden die niet rechtstreeks door het bedrijf worden beheerd.

Merk in het bijzonder op dat in geval van niet-ontvangst van de goederen bij levering, GES LLC verhaal zal nemen op de in gebreke blijvende klant om de gemaakte kosten voor de mislukte verzending te recupereren.


8) Aankoopbewijs

De huidige wetgeving bepaalt dat postorderverkoop niet onderworpen is aan de verplichting om een factuur of kwitantie uit te reiken.
Voor alle gevallen waarin het nodig is om een aankoopbewijs te tonen (bijvoorbeeld voor vervangingen onder garantie), is de koeriersbon geldig en moet deze goed worden bewaard.


9) Hoe de producten te verzamelen?

In het kader van de bestelling geeft de klant een mandaat aan onze aangesloten koeriers om het product op zijn naam en voor rekening op te halen in onze magazijnen, en in geval van rembours, om te zorgen voor de levering van het geld aan de koerier.
De Klant verklaart dat hij de door hem gekozen vervoerder uitdrukkelijk de opdracht heeft gegeven om namens hem het transport te verzorgen en de door hem bestelde en gekochte producten af te halen.
Transportkosten worden berekend op basis van de waarde van de goederen in de winkelwagen op het moment van bevestiging, ze worden daarom aangegeven vóór betaling.