Gratis verzending boven 250€
Betalen onder rembours of met kaarten

VECTRA 3D*3PIP 10-25KG BLAUW

27.00

Dit diergeneesmiddel doodt vlooien bij besmette dieren en voorkomt verdere besmettingen gedurende een maand. Het is effectief tegen de volgende hondenvlooien (Ctenocephalides canis en Ctenocephalides felis).

100% veilige betalingen

Express-verzending

Snelle verzending in 1-2 werkdagen

Gratis boven 250€ uitgaven

Beschrijving

Vectra 3d hond 10-25 kg blauw 3 pipetten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant die verantwoordelijk is voor de vrijgave van partijen:

Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Frankrijk Elke spot-on applicator dispenseert:

Vectra® 3D spot-on oplossing voor honden van 1,5-4 kg
Vectra® 3D spot-on oplossing voor honden > 4-10 kg
Vectra® 3D spot-on oplossing voor honden > 10-25 kg
Vectra® 3D spot-on oplossing voor honden > 25-40 kg
Vectra® 3D spot-on oplossing voor honden > 40 kg

dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin

Elke ml bevat 54 mg dinotefuran, 4,84 mg pyriproxyfen en 397 mg permethrin.

Dit diergeneesmiddel is een lichtgele spot-on oplossing, verpakt in spot-on disposable applicators.

ROUTEBESCHRIJVING:

Vlooien: Dit diergeneesmiddel doodt vlooien bij besmette dieren en voorkomt verdere besmettingen gedurende een maand. Het is effectief tegen de volgende hondenvlooien (Ctenocephalides canis en
Ctenocephalides felis). Dit diergeneesmiddel voorkomt ook de vermenigvuldiging van vlooien gedurende twee maanden na toediening door het openen van eieren te remmen (ovicide activiteit) en de transformatie van onrijpe vlooien in volwassen vlooien te remmen. Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie voor vlooienallergiedermatitis (FAD) en ontsteking van de huid.

Teken: Dit diergeneesmiddel doodt en heeft een tekenafstotende werking (Rhipicephalus sanguineus en Ixodes ricinus worden gedurende één maand gecontroleerd; Dermacentor reticulatus tot drie weken). Als teken aanwezig zijn wanneer het diergeneesmiddel wordt aangebracht, kunnen ze niet allemaal binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar binnen een week sterven. Om teken te verwijderen, wordt het aanbevolen om een speciaal apparaat te gebruiken voor het verwijderen van teken.

Flebotatomen, muggen en vliegen: Dit diergeneesmiddel heeft gedurende één maand na toediening een afstotende werking (voorkomt beten) van vliegende insecten zoals flebotomen (Phlebotomus perniciosus), muggen (Culex pipiens, Aedes aegypti) en vliegen (Stomoxys calcitrans). Het doodt ook muggen (Aedes aegypti) en vliegt een maand na het aanbrengen.

CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken bij katten (zie “Speciale waarschuwingen”). Vanwege hun bijzondere fysiologie en onvermogen om permethrin te metaboliseren (een van de actieve ingrediënten hiervan)
diergeneesmiddel), mag dit diergeneesmiddel niet bij katten worden gebruikt. Wanneer dit diergeneesmiddel wordt aangebracht op een kat of wordt ingenomen door een kat die zich actief heeft ingewreven op een onlangs behandelde hond, kan het ernstige schadelijke reacties veroorzaken. Niet gebruiken in gevallen van overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN: Erytheem, pruritus of andere voorbijgaande tekenen van malaise op de toedieningsplaats zijn zelden gemeld en verdwijnen gewoonlijk zonder enige behandeling en binnen 24 uur na toediening van het diergeneesmiddel. Gedragsstoornissen zoals hyperactiviteit, vocalisaties of angst, systemische tekenen zoals lethargie of anorexia en neurologische symptomen zoals spiertrillingen zijn in zeldzame gevallen gemeld. Tekenen van ataxie zoals onstabiele bewegingen zijn gemeld in zeer zeldzame gevallen. Gastro-intestinale symptomen (maag of darmen) zoals braken of diarree zijn ook zeer zelden gemeld. Voorbijgaande esthetische effecten (vettig, ruig haar en ophopingen) op de toedieningsplaats zijn zeer zelden gemeld, maar deze effecten zijn meestal na 48 uur niet meer zichtbaar.

De frequentie van bijwerkingen wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende conventies:

– zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren ervaart bijwerkingen)
– vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
– soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
– zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
– zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen)

Als u bijwerkingen ervaart, zelfs bijwerkingen die nog niet in deze bijsluiter staan of als u denkt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan contact op met uw dierenarts.

DOELSOORTEN:

Honden.

DOSERING: Spot-on. Uw dierenarts zal de juiste spot-on applicator voor uw hond bepalen (zie ook de rubriek “Speciale waarschuwingen”). De aanbevolen minimumdosis is 6,4 mg dinotefuran/kg lichaamsgewicht, 0,6 mg pyriproxyfen/kg lichaamsgewicht en 46,6 mg permethrin/kg lichaamsgewicht, wat overeenkomt met 0,12 ml van het diergeneesmiddel per kg lichaamsgewicht. De volgende tabel toont het formaat van de spot-on applicator die moet worden gebruikt op basis van het gewicht van de hond:

TOEPASSING: Er moet voor worden gezorgd dat het diergeneesmiddel alleen op een intacte (niet-gewonde) huid wordt aangebracht.

Hoe toe te passen: Verwijder de spot-on applicator uit de verpakking.

Aanbeveling 4 bis: Druk zachtjes op de applicator en breng het diergeneesmiddel aan op de huid langs de rug van de hond, te beginnen met de schouders tussen de schouderbladen, met een aantal toepassingen
en volgorde zoals weergegeven in de onderstaande figuren en drukken totdat de applicator leeg is. Vermijd het aanbrengen van het oppervlak op de vacht van de hond. Het aantal toepassingen is afhankelijk van het gewicht van de hond.

Aanbeveling 4b: Ongeacht het gewicht van de hond, met behulp van het afgeronde uiteinde van de applicator, scheidt u het haar aan de basis van de staart en begint u met het aanbrengen van het product
direct op de huid volgens een doorlopende lijn van de basis van de staart langs het midden van de rug naar de schouderbladen, zoals weergegeven in de figuur, druk op de applicator totdat deze leeg is.

Behandelingsschema: Na individuele toepassing voorkomt het diergeneesmiddel een maand lang besmetting. De behandeling kan eenmaal per maand worden herhaald
indien geadviseerd door de dierenarts.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN: Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities. Gebruik dit diergeneesmiddel niet meer na de vervaldatum die na “EXP/EXP” op de doos en de spot-on applicator staat vermeld. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN: Speciale waarschuwingen voor elke soort bestemming: Alle honden in het huis moeten worden behandeld. Huiskatten mogen alleen worden behandeld met een geneesmiddel
dierenarts die gemachtigd is voor gebruik bij die soort. Vlooien kunnen de mand, kennel en de gebruikelijke rustplaatsen van de hond, zoals tapijten en banken en fauteuils, besmetten. In geval van massale besmetting
van vlooien en aan het begin van de bestrijdingsmaatregelen moeten deze gebieden worden behandeld met een geschikt insecticide en vervolgens regelmatig worden gestofzuigerd. Niet gebruiken bij katten. Als dit geneesmiddel
Dierenarts per ongeluk wordt ingenomen kan epileptische aanvallen bij katten veroorzaken die fataal kunnen zijn. In geval van accidentele blootstelling, was de kat met shampoo of zeep en zoek er onmiddellijk naar
advies van een dierenarts. Om te voorkomen dat katten per ongeluk in contact komen met dit diergeneesmiddel, moet u katten uit de buurt van behandelde honden houden tot de plaats van toediening
het is droog. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat katten niet wrijven op de toedieningsplaats van een hond die met dit diergeneesmiddel is behandeld. In geval van blootstelling van dit type zoeken naar
onmiddellijk advies van een dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Alleen voor uitwendig gebruik. De veiligheid van dit diergeneesmiddel is niet bewezen bij honden jonger dan 7 weken of met een gewicht van minder dan 1,5 kg. Er moet voor worden gezorgd dat contact tussen dit diergeneesmiddel en de ogen van de hond wordt vermeden. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water. De aanval van een enkele teek na de behandeling kan niet worden uitgesloten. Om deze reden kan de overdracht van infectieziekten niet volledig worden uitgesloten als de omstandigheden gunstig zijn. Het diergeneesmiddel blijft werkzaam wanneer behandelde dieren in water worden ondergedompeld (bijv. tijdens het zwemmen, baden). Herhaalde onderdompeling in water gedurende een maand en beginnend 48 uur na de behandeling, evenals shampoo 2 weken na de behandeling heeft geen effect op de effectiviteit van dit diergeneesmiddel. De duur van de effectiviteit kan echter worden verminderd in het geval van frequente shampoos of baden binnen 48 uur na de behandeling. Behandelde honden mogen gedurende 48 uur na de behandeling geen waterwegen betreden om bijwerkingen op in het water levende organismen te voorkomen. Zie ook de rubriek “Speciale voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voor het verwijderen van het ongebruikte product of afval”.

Speciale voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient: Niet eten, drinken of roken bij het hanteren van het diergeneesmiddel. Was uw handen grondig en direct na gebruik. Dit diergeneesmiddel veroorzaakt irritatie van de ogen en de huid. Vermijd contact met de huid. In geval van accidentele lekkage op de huid, onmiddellijk wassen met water en zeep. Als het diergeneesmiddel per ongeluk in contact komt met de ogen, moeten de ogen grondig worden gespoeld met water. Als de irritatie van de ogen of de huid aanhoudt of als het diergeneesmiddel per ongeluk wordt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts en toon de bijsluiter of het etiket aan de arts. Personen met een bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden. Kinderen mogen behandelde honden niet aanraken gedurende ten minste vier uur na toediening van het diergeneesmiddel. Het is daarom raadzaam om honden ‘s avonds te behandelen, of voordat u ze meeneemt voor een wandeling. Op de dag van de behandeling mag u behandelde honden niet toestaan om bij de eigenaren te slapen, vooral als kinderen. Gebruikte applicators moeten onmiddellijk worden weggegooid en niet in het zicht en binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten. Wacht tot de toedieningsplaats is opgedroogd voordat behandelde honden in contact komen met weefsels of voorwerpen.

Zwangerschap en borstvoeding: De veiligheid van het diergeneesmiddel bij is niet vastgesteld tijdens dracht en lactatie. Het gebruik van het diergeneesmiddel bij drachtige en zogende of bij honden die bestemd zijn voor de fokkerij moet gebaseerd zijn op de baten-risicobeoordeling van de verantwoordelijke dierenarts. Laboratoriumonderzoek met elk van de bestanddelen (dinotefuran, pyriproxyfen en permethrin) bij ratten en konijnen heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor toxische effecten op drachtige of zogende dieren, of toxische effecten op het embryo of de foetus. Het is bewezen dat dinotefuran de bloed-borstbarrière van zogende dieren passeert. Van N-methylpyrrolidon, een hulpstof van het diergeneesmiddel, is aangetoond dat het foetale misvormingen veroorzaakt die leiden tot geboorteafwijkingen bij proefdieren.

Onverenigbaarheid: Niet bekend.

Overdosering (symptomen, noodprocedures, tegengif): Met uitzondering van lokale roodheid van de huid en veranderingen in het uiterlijk van de vacht waar het diergeneesmiddel werd aangebracht, werden geen bijwerkingen waargenomen bij gezonde puppy’s van 7 weken, topisch behandeld 7 keer met tussenpozen van 2 weken en tot 5 keer de maximale aanbevolen dosering. In geval van accidentele inname in de maximaal aanbevolen dosering kunnen braken, speekselvloed en diarree optreden, maar moeten zonder behandeling verdwijnen.

Lees de beoordelingen

×

Neem gratis contact met ons op via Whatsapp

×