Gratis verzending boven 250€
Betalen onder rembours of met kaarten

JUVEDERM Ultra 2 - 2 siringhe da 0,55ml

110.00

Vulstoffen Juvéderm Ultra 2 CE medisch hulpmiddel, steriele, pyrogeenvormende en fysiologische gel van verknoopt hyaluronzuur van niet-dierlijke oorsprong.
De gel wordt verkocht in gegradueerde spuiten, eerder gevuld en wegwerpbaar.
Injecteerbaar implantaat geïndiceerd voor het vullen van medium huidverslapping door injectie in de middelste dermis en voor de contouren van de lippen.
De aanwezigheid van Lidocaïne is bedoeld om het pijngevoel van de patiënt tijdens de behandeling te verminderen.

Slechts 1 resterend op voorraad

100% veilige betalingen

Express-verzending

Snelle verzending in 1-2 werkdagen

Gratis boven 250€ uitgaven

Beschrijving

Vulstoffen Juvéderm Ultra 2 CE medisch hulpmiddel, steriele, pyrogeenvormende en fysiologische gel van verknoopt hyaluronzuur van niet-dierlijke oorsprong.
De gel wordt verkocht in gegradueerde spuiten, eerder gevuld en wegwerpbaar.
Injecteerbaar implantaat geïndiceerd voor het vullen van medium huidverslapping door injectie in de middelste dermis en voor de contouren van de lippen.
De aanwezigheid van Lidocaïne is bedoeld om het pijngevoel van de patiënt tijdens de behandeling te verminderen.

Composizione
Gel op basis van hyaluronzuur 24 mg;
lidocaïnehydrochloride 3 mg;
fosfaatbuffer pH 7,2 q.s.p. 1 g.
Eén spuit bevat 0,55 ml Juvéderm® ULTRA 2.

Sterilizzazione
De inhoud van de Juvéderm® ULTRA 2 spuiten wordt gesteriliseerd door natte hitte.
30G1/2″ naalden worden gesteriliseerd door bestraling.

Controindicazioni
– Injecteer Juvéderm® ULTRA 2 niet in het ooglid.
Het gebruik van Juvéderm® ULTRA 2 in de donkere kringen is voorbehouden aan artsen die een specifieke opleiding hebben gevolgd met betrekking tot deze techniek en beschikken over een goede kennis van de fysiologie van deze regio.
– Injecteer niet in bloedvaten (intravasculair).
– Niet overschrijden in corrigerende maatregelen.
– Juvéderm® ULTRA 2 mag niet worden gebruikt:
op patiënten die lijden aan ongecontroleerde epilepsie door behandeling;
op patiënten met de neiging om hypertrofische littekens te ontwikkelen;
bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor hyaluronzuur;
bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor lidocaïne of lokale anesthetica van het amidetype;
op patiënten die lijden aan porfyrie;
tijdens zwangerschap of borstvoeding;
op kinderen.
– Juvéderm® ULTRA 2 mag niet worden gebruikt op gebieden met inflammatoire en/of besmettelijke huidproblemen (acne, herpes, enz.).
– Juvéderm® ULTRA 2 mag niet worden gebruikt in onmiddellijke combinatie met laserbehandeling, diepe chemische peeling of dermabrasie.
In geval van oppervlakkige peeling wordt aanbevolen om niet te injecteren als de uitgelokte ontstekingsreactie belangrijk is.

Precauzioni per l’uso
– Juvéderm® ULTRA 2 is uitsluitend geïndiceerd voor injecties van het intradermale type en in het slijmvlies van de lippen.
– Over het algemeen brengt de injectie van medische hulpmiddelen een risico op infectie met zich mee.
– Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en tolerantie voor de injectie van Juvéderm® ULTRA 2 in een gebied dat al is behandeld met een ander vulproduct.
Het wordt aanbevolen om niet te injecteren in een behandeld gebied met een permanent implantaat.
– Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar in termen van werkzaamheid en tolerantie voor de injectie van Juvéderm® ULTRA 2 bij patiënten met een eerdere of actieve auto-immuunziekte.
De arts zal dan van geval tot geval over de indicatie moeten beslissen, afhankelijk van het type ziekte en de bijbehorende behandeling en zal moeten zorgen voor speciale bewaking van deze patiënten.
In het bijzonder wordt aanbevolen om deze patiënten een dubbele voorlopige test aan te bieden en hen geen injecties te geven als de ziekte evolutionair is.
– Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar in termen van tolerantie voor de injectie van Juvéderm® ULTRA 2 bij patiënten met een voorgeschiedenis van meerdere ernstige allergieën of anafylactische shock.
De arts zal dan van geval tot geval over de indicatie moeten beslissen, afhankelijk van het type allergie en zal moeten zorgen voor een bepaald toezicht op deze risicopatiënten.
In het bijzonder kan worden besloten om deze patiënten een dubbele test of een geschikte preventieve behandeling aan te bieden voordat een injectie wordt toegediend.
– Patiënten met een voorgeschiedenis van streptokokkenziekte (recidiverende faryngitis, acute reumatische koorts) moeten een dubbele test ondergaan voordat een injectie wordt toegediend.
In geval van acute reumatische koorts met cardiale lokalisatie, wordt het aanbevolen om geen injecties te maken.
– Patiënten die een antistollingsbehandeling ondergaan (antistollingsmiddelen, aspirine, niet-steroïde ontstekingsremmers) moeten worden gewezen op het verhoogde potentiële risico op hematomen en bloedingen tijdens de injectie.
– Er zijn geen gegevens beschikbaar over de veiligheid van injectie van meer dan 20 ml Juvéderm® ULTRA 2 met lidocaïne per 60 kg lichaamsgewicht per jaar.
– De combinatie van Juvéderm® ULTRA 2 met sommige geneesmiddelen voor de afname of remming van het levermetabolisme (cimetidine, bètablokker, enz.) wordt niet aanbevolen.
– Juvéderm® ULTRA 2 dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met hartgeleidingsproblemen.
– Beveel de patiënt aan om geen make-up te dragen gedurende de 12 uur na de injectie, om langdurige blootstelling aan de zon, UV-stralen, temperaturen onder 0 ° C en de praktijk van sauna of hamam gedurende de twee weken na de injectie te voorkomen.
– Als de naald verstopt is, verhoog dan de druk op de zuiger niet, stop de injectie en vervang de naald.
– Atleten moeten zich ervan bewust zijn dat dit product een actief ingrediënt bevat dat een positieve reactie kan veroorzaken bij tests die worden uitgevoerd tijdens de antidopingcontrole.
– De chirurg moet zich ervan bewust zijn en er rekening mee houden dat dit product lidocaïne bevat.
– De samenstelling van het apparaat maakt het product compatibel met de velden die worden gebruikt voor magnetische resonantie beeldvorming.

Incompatibilità
Er is een bekende incompatibiliteit tussen hyaluronzuur en quaternaire ammoniumzouten zoals benzalkoniumchloride.
Het zal daarom nodig zijn om te voorkomen dat Juvéderm® ULTRA 2 in contact komt met deze producten of met medische chirurgische apparatuur die met dit type product wordt behandeld.
Er zijn geen interacties bekend met andere lokale anesthetica.

Effetti indesiderati
De patiënt moet worden geïnformeerd over het bestaan van mogelijke bijwerkingen in verband met de implantatie van dit hulpmiddel die onmiddellijk of na een bepaalde periode kunnen optreden.
Onder deze zijn ze gerapporteerd (niet-uitputtende lijst):
– Ontstekingsreacties (roodheid, oedeem, erytheem, enz.), Soms geassocieerd met jeuk en pijn bij aanraking of beide, die kunnen optreden na de injectie.
Dergelijke reacties kunnen een week aanhouden.
– Hematomen.
– Verharding of knobbeltjes op de plaats waar de injectie is gegeven.
– Kleuring of verkleuring van het injectiegebied.
– Slechte effectiviteit van de behandeling of slecht vullend effect.
– Gevallen van necrose in het glabellar-gebied, abcessen, granulomen en onmiddellijke of vertraagde overgevoeligheid zijn beschreven in de literatuur na injecties van hyaluronzuur en/of lidocaïne.
Het is daarom noodzakelijk om rekening te houden met deze potentiële risico’s.
– De persistentie van ontstekingsreacties na de week of het optreden van andere bijwerkingen moet onmiddellijk door de patiënt worden gemeld aan zijn arts, die deze reacties door middel van een passende behandeling moet elimineren.
– Alle andere bijwerkingen in verband met de injectie van Juvéderm® ULTRA 2 moeten worden gemeld aan de distributeur en/of fabrikant.

Posologia e modalità d’uso
– Dit apparaat moet door een gekwalificeerde arts in de dermis of het slijmvlies van de lippen worden geïnjecteerd volgens de toepasselijke lokale voorschriften.
De technische vaardigheid van de arts is essentieel voor het succes van de behandeling, daarom moet het apparaat worden gebruikt door artsen die een specifieke training hebben gevolgd met betrekking tot de injectietechniek voor het vullen.
– Juvéderm® ULTRA 2 moet worden gebruikt in de originele verpakking.
Elke wijziging of gebruik van dit product anders dan de gebruiksvoorwaarden die in deze handleiding zijn gedefinieerd, kan de steriliteit, de homogeniteit en de prestaties ervan schaden, waardoor niet langer kan worden gegarandeerd.
– Voordat u met de behandeling begint, wordt aanbevolen om de patiënt te informeren over de indicaties en contra-indicaties van het apparaat zelf, de onverenigbaarheden en de bijwerkingen die kunnen optreden.
– Ga vóór de injectie verder met het grondig desinfecteren van het te behandelen gebied.
– Verwijder de naalddop.
Steek vervolgens de naald die bij het product is geleverd stevig in aan het uiteinde van de spuit en schroef voorzichtig door met de klok mee te draaien.
Maak een extra draai totdat deze vergrendelt en draai totdat de naalddop in de juiste positie staat.
Houd vervolgens het lichaam van de spuit in de ene hand en de naalddop in de andere, trek in de tegenovergestelde richtingen om ze te scheiden.
Injecteer langzaam.
Het niet naleven van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot het risico van naaldlekkage en/of productverlies ter hoogte van het luerslot.
– De hoeveelheid product die moet worden geïnjecteerd, is afhankelijk van het type gebied dat moet worden gecorrigeerd.
– Na de injectie is het belangrijk om het behandelde gebied te masseren om een uniforme verdeling van het product te garanderen.

Avvertenze
Controleer de vervaldatum op de verpakking.
Niet hergebruiken.
In geval van hergebruik van dit apparaat kan de steriliteit van het product niet worden gegarandeerd.
Steriliseer geen tweede keer.
Voor naalden ( 0123 TSK Laboratory, Japan):
Vertegenwoordiger voor Europa: Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH Den Haag (NL).
Gebruikte naalden moeten in een speciale container worden weggegooid.
Ga op dezelfde manier te werk voor spuiten.
Voor de afschaffing ervan verwijzen wij u naar de geldende richtlijnen.
Probeer een gebogen naald niet recht te trekken: gooi hem weg en vervang hem.

Conservazione
Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C.

Formato
Ogni confezione contiene 2 siringhe da 0,55 mL di Juvéderm® ULTRA 2, 2 aghi sterili 30G1/2″”, monouso e riservati all’iniezione di Juvéderm® ULTRA 2, le istruzioni per l’uso e una serie di etichette per garantire la rintracciabilità.

Numero di registrazione marchio CE
0459 (2007).

Cod. 94127JR

Lees de beoordelingen

×

Neem gratis contact met ons op via Whatsapp

×