Gratis verzending in Italië boven 250€
Betalen onder rembours of met kaarten

FRONTLINE TRI-ACT * 3PIP 5-10KG

25.35

Voor de behandeling en preventie van vlooien- en/of tekenbesmettingen waarbij afstotende werking (anti-voeding) noodzakelijk is tegen flebotatomen, paardenvliegen en/of muggen.

100% veilige betalingen

Express-verzending

Snelle verzending in 1-2 werkdagen

Gratis boven 250€ uitgaven

Beschrijving

Actieve principes:

FIPRONIL/PERMETHRIN

Aanwijzingen:

Voor de behandeling en preventie van vlooien- en/of tekenbesmettingen waarbij afstotende werking (anti-voeding) noodzakelijk is tegen flebotatomen, paardenvliegen en/of muggen. Voor de behandeling en preventie van vlooienbesmettingen Ctenocephalides felis en de preventie van vlooienbesmettingen Ctenocephalides canis. Het product elimineert vlooien C. felis aanwezig op het dier binnen 24 uur. Eén behandeling voorkomt volgende vlooienbesmettingen gedurende 4 weken. Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een strategische behandeling voor vlooienallergiedermatitis waar het eerder door een dierenarts is gediagnosticeerd. Het product heeft een afstotende werking tegen teken (Dermacentorreticulatus) vanaf 7 dagen en tot 4 weken na de behandeling. Individuele teken kunnen echter aan de hond blijven kleven en in de eerste 24 uur na de besmetting afbladderen. Het product heeft een onmiddellijke acaricide werkzaamheid tegen Rhipicephalus sanguineus en Ixodes ricinus, maar het is mogelijk dat niet alle teken binnen 48 uur na de behandeling worden geëlimineerd als deze al aanwezig zijn op het moment van toepassing van het product. Het product heeft een acaricide werkzaamheid tegen teken (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) die gedurende 4 weken aanhouden. Het product heeft een afstotende werking (anti-voeding) gedurende 3 weken tegen flebotomen (Phlebotomus perniciosus) en gedurende 4 weken tegen muggen (Culex pipiens). Het product heeft een aanhoudende insecticide werkzaamheid gedurende 3 weken tegen flebotomen (Phlebotomus perniciosus). Het product stoot paardenvliegen (Stomoxys calcitrans) gedurende vijf weken af en elimineert deze.
Contra-indicaties / bijwerkingen:

Niet gebruiken bij zieke of herstellende dieren. Niet gebruiken bij katten of konijnen, omdat er mogelijk fatale bijwerkingen kunnen optreden. Niet gebruiken in geval van bekende overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de hulpstoffen.

Dosering:

Voor actuele huidtoepassing. Dieren moeten altijd worden behandeld met de pipet van de juiste grootte die overeenkomt met hun lichaamsgewicht. Gebruik voor honden met een gewicht van meer dan 60 kg de juiste combinatie van twee maten pipetten, die zoveel mogelijk overeenkomt met het lichaamsgewicht van de hond. Behandelingsprogramma: het gebruik van het product moet gebaseerd zijn voor de behandeling van een bevestigde besmetting of op een risico op vlooien- en/of tekenbesmetting, waarbij ook antivoedingsactiviteit tegen flebotomen en/of muggen en/of paardenvliegen noodzakelijk is. Herhaling van de behandeling kan geïndiceerd zijn, afhankelijk van de blootstelling aan ectoparasieten. In deze gevallen moet het interval tussen twee opeenvolgende behandelingen ten minste 4 weken zijn.
Behoud:

Bewaren in de originele blisterverpakking. Niet bewaren boven 25 graden.

Waarschuwingen:

Het is mogelijk dat individuele teken aanvallen of dat individuele flebotatomen of muggen de hond steken. Om deze reden, als bijzonder ongunstige omstandigheden optreden, is het niet mogelijk om de overdracht van pathogenen via deze geleedpotigen volledig uit te sluiten. Het product behoudt de effectiviteit tegen vlooien wanneer behandelde dieren worden onderworpen aan occasionele onderdompeling in water (bijvoorbeeld zwemmen, baden). Het is echter raadzaam om honden niet te wassen of te laten zwemmen binnen 48 uur na de behandeling. Vermijd het onderwerpen van behandelde honden aan frequente baden of wasbeurten, omdat deze het behoud van de effectiviteit van het product nadelig kunnen beïnvloeden. Om herbesmettingen als gevolg van het verschijnen van nieuwe vlooien te verminderen, wordt het aanbevolen om alle samenwonende honden te behandelen. Andere dieren die in hetzelfde huis wonen, moeten ook worden behandeld met een geschikt product. Om verder bij te dragen aan het verminderen van milieubesmetting, wordt het ook aanbevolen om een gerichte milieubehandeling te gebruiken tegen volwassen vlooien en hun larvale stadia. Bij afwezigheid van specifieke onderzoeken wordt het gebruik van het product niet aanbevolen bij honden jonger dan 8 weken of bij honden die minder dan 2 kg wegen. Er moet voor worden gezorgd dat contact van het product met de ogen van de hond wordt vermeden. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product wordt aangebracht in een gebied waar het dier zichzelf niet kan likken en ervoor te zorgen dat andere dieren het behandelde gebied na het aanbrengen niet likken. Bij katten kan het product potentieel fatale aanvallen veroorzaken als gevolg van de aanwezigheid van permethrin. In geval van accidentele blootstelling aan de huid, was de kat met shampoo of zeep en neem snel zijn toevlucht tot de zorg van een dierenarts. Om te voorkomen dat katten per ongeluk aan het product worden blootgesteld, scheidt u de behandelde honden van de katten totdat de toedieningsplaats droog is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat katten de toedieningsplaats van een hond die met dit product is behandeld, niet likken. In het geval van een dergelijke blootstelling, zoek onmiddellijk de zorg van een dierenarts. Het product kan negatieve effecten hebben op waterorganismen. Sta niet toe dat behandelde honden binnen 2 dagen na de behandeling de waterwegen betreden. Speciale voorzorgsmaatregelen voor degenen die het product aan dieren toedienen: dit product kan irritatie van de huid en ogen veroorzaken. Vermijd daarom dat het product in contact komt met de huid en ogen. Open de pipet niet door deze naar het gezicht of in de buurt ervan te richten. In geval van blootstelling aan de ogen of als de ogen geïrriteerd raken tijdens toediening, was ze dan onmiddellijk met veel water. Als oogirritatie aanhoudt, raadpleeg dan een arts. In geval van blootstelling aan de huid of als de huid geïrriteerd raakt tijdens de toediening van het product, was de huid dan onmiddellijk grondig met water en zeep. Als huidirritatie aanhoudt of terugkeert, raadpleeg dan een arts. Mensen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil en/of permethrin moeten contact met het product vermijden. Het product is schadelijk bij inname. Vermijd hand-mondcontact. Rook, drink of eet niet tijdens het aanbrengen. Was je handen na gebruik. In geval van inname, als u zich onwel voelt, spoel dan uw mond en raadpleeg een arts. Aangezien in geval van significante blootstelling het hulpstof N-methylpyrrolidon foetotoxiciteit en teratogeniciteit kan induceren, moeten zwangere vrouwen handschoenen dragen om contact met het product te vermijden. Behandelde dieren mogen niet worden aangeraakt totdat de toedieningsplaats droog is en kinderen mogen niet met behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Het wordt daarom aanbevolen om dieren overdag niet te behandelen, maar om ze in de vroege uren van de avond te behandelen en nieuw behandelde dieren niet bij de eigenaren te laten slapen, vooral niet met kinderen. Bewaar de pipetten in de originele blisterverpakking en na gebruik moeten lege pipetten onmiddellijk op de juiste manier worden weggegooid om verdere toegang te voorkomen. Overdosering: Onschadelijkheid is aangetoond met doses tot 5 keer de maximale blootstellingsdosis bij gezonde volwassen honden en puppy’s. Voorbijgaande bijwerkingen zoals milde neurologische aandoeningen, braken en diarree kunnen optreden, maar verdwijnen zonder behandeling binnen 1-2 dagen.

Lees de beoordelingen

×

Neem gratis contact met ons op via Whatsapp

×