Verzending naar Europa voor € 15: levering binnen 5/7 werkdagen

JUVEDERM Ultra 3 – 2x1ml

Medium diepe rimpels

Oorspronkelijke prijs was: €192.00.Huidige prijs is: €181.00.

Fillers Juvéderm Ultra 3 Medisch hulpmiddel CE, steriel, pyrogeenvrij en fysiologische gel van vernet hyaluronzuur van niet-dierlijke oorsprong. De gel wordt verkocht in gegradueerde, voorgevulde, wegwerpspuiten.
Injecteerbaar implantaat voor het opvullen van gemiddelde huidverslapping door injectie in de middenhuid en voor lipcontouren. De aanwezigheid van lidocaïne is bedoeld om het pijngevoel van de patiënt tijdens de behandeling te verminderen.

x

100% veilige betalingen

Express-verzending

Verzending naar Europa € 15

Snelle levering binnen 5-7 werkdagen.

Beschrijving

Juvederm Ultra 3 Injecteerbaar implantaat geïndiceerd voor het opvullen van gemiddelde en diepe huidverslapping door injectie. De aanwezigheid van lidocaïne is bedoeld om het pijngevoel van de patiënt tijdens de behandeling te verminderen.

CE medisch hulpmiddel, steriele, apyrogene en fysiologische gel van vernet hyaluronzuur van niet-dierlijke oorsprong. De gel wordt verkocht in gegradueerde, voorgevulde, wegwerpspuiten.
Injecteerbaar implantaat voor het opvullen van middellange en diepe huidverslapping door injectie in de middellange en/of diepe lederhuid, en voor het vergroten van het volume en de contour van de lippen.
De aanwezigheid van lidocaïne is bedoeld om het pijngevoel van de patiënt tijdens de behandeling te verminderen.

Composizione
Hyaluronzuur gel 24 mg;
lidocaïnehydrochloride 3 mg; fosfaatbuffer pH 7.2 q.s.p. 1 mL.
Eén spuit bevat 1 ml Juvéderm® ULTRA 3.

Sterilizzazione
De inhoud van Juvéderm® ULTRA 3 spuiten wordt gesteriliseerd door vochtige warmte.
27G1/2″ naalden zijn gesteriliseerd door middel van bestraling.

Controindicazioni
– Injecteer Juvéderm® ULTRA 3 niet in het periorbitale (ooglid, kraaienpootjes) en glabellaire (voorhoofd) gebied. Het gebruik van Juvéderm® ULTRA 3 in het gebied met donkere kringen is voorbehouden aan artsen die een specifieke opleiding in deze techniek hebben gevolgd en een goede kennis hebben van de fysiologie van dit gebied.
– Niet injecteren in bloedvaten (intravasculair).
– Overdrijf niet met corrigerende maatregelen.
Juvéderm® ULTRA 3 mag niet worden gebruikt:
-bij patiënten die lijden aan epilepsie die niet onder controle is door behandeling;
bij patiënten met een neiging tot het ontwikkelen van hypertrofische littekens;
bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor hyaluronzuur;
bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor lidocaïne of lokale anesthetica van het amidetype;
bij patiënten met porfyrie;
tijdens zwangerschap of borstvoeding;
op kinderen.
Juvéderm® ULTRA 3 mag niet worden gebruikt op gebieden met inflammatoire en/of infectieuze huidproblemen (acne, herpes, enz.).
Juvéderm® ULTRA 3 mag niet worden gebruikt in combinatie met een laserbehandeling, een diepe chemische peeling of dermabrasie. In het geval van een oppervlakkige peeling wordt aanbevolen niet te injecteren als de ontstekingsreactie die wordt veroorzaakt aanzienlijk is.

Precauzioni per l’uso
Juvéderm® ULTRA 3 is uitsluitend geïndiceerd voor intradermale injecties en injecties in het slijmvlies van de lippen.
– In het algemeen houdt het inspuiten van medische hulpmiddelen een infectierisico in.
– Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en tolerantie van het injecteren van Juvéderm® ULTRA 3 in een gebied dat al met een ander fillerproduct is behandeld. Het wordt aanbevolen niet te injecteren in een gebied dat is behandeld met een permanent implantaat.
– Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en tolerantie van Juvéderm® ULTRA 3 injectie bij patiënten met een eerdere of actieve auto-immuunziekte. De arts zal dus per geval moeten beslissen over de indicatie, afhankelijk van het soort ziekte en de bijbehorende behandeling, en zal moeten zorgen voor speciaal toezicht op deze patiënten. Met name wordt aanbevolen deze patiënten vooraf een dubbele test aan te bieden en hun geen injecties te geven als de ziekte progressief is.
– Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over de tolerantie van de injectie van Juvéderm® ULTRA 3 bij patiënten met een voorgeschiedenis van meervoudige ernstige allergieën of anafylactische shock. De arts zal dus van geval tot geval moeten beslissen over de indicatie, afhankelijk van het soort allergie, en zal moeten zorgen voor speciaal toezicht op deze risicopatiënten. In het bijzonder kan worden besloten deze patiënten een dubbele test of een passende preventieve behandeling aan te bieden vóór een eventuele injectie.
– Patiënten met een geschiedenis van streptokokkenziekte (terugkerende faryngitis, acute reumatische koorts) moeten vóór elke injectie een dubbele test ondergaan. Bij acute reumatische koorts met cardiale lokalisatie wordt geen injectie aanbevolen.
– Patiënten die een antistollingsbehandeling ondergaan (antistollingsmiddelen, aspirine, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) moeten worden gewaarschuwd voor het verhoogde risico van blauwe plekken en bloedingen tijdens de injectie.
– Er zijn geen gegevens beschikbaar over de veiligheid van het injecteren van meer dan 20 ml Juvéderm® ULTRA 3 met lidocaïne per 60 kg lichaamsgewicht per jaar.
– De combinatie van Juvéderm® ULTRA 3 met bepaalde geneesmiddelen die de leverstofwisseling verminderen of remmen (cimetidine, bètablokker, enz.) wordt afgeraden.
– Juvéderm® ULTRA 3 moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met hartgeleidingsproblemen.
– Adviseer de patiënt geen make-up te dragen in de 12 uur na de injectie, langdurige blootstelling aan de zon, UV-stralen, temperaturen onder 0°C en het beoefenen van sauna of hammam te vermijden gedurende de twee weken na de injectie.
– Als de naald verstopt is, verhoog dan de druk op de zuiger niet, stop de injectie en vervang de naald.
– Sporters moeten zich ervan bewust zijn dat dit product een werkzame stof bevat die een positieve reactie bij dopingtests kan veroorzaken.
– De arts moet weten en er rekening mee houden dat dit product lidocaïne bevat.
– De samenstelling van het apparaat maakt het product compatibel met de velden die voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie worden gebruikt.

Incompatibilità
Er is een bekende onverenigbaarheid tussen hyaluronzuur en quaternaire ammoniumzouten zoals benzalkoniumchloride. Daarom moet worden vermeden dat Juvéderm® ULTRA 3 in contact komt met dergelijke producten of met medische/chirurgische apparatuur die met dit soort producten is behandeld. Er zijn geen interacties bekend met andere plaatselijke verdovingsmiddelen.

Effetti indesiderati
De patiënt moet worden geïnformeerd over het bestaan van mogelijke bijwerkingen in verband met de implantatie van dit hulpmiddel, die onmiddellijk of na verloop van tijd kunnen optreden. Deze omvatten (niet-limitatieve lijst)
– Ontstekingsreacties (roodheid, oedeem, erytheem, enz.), soms gepaard gaand met jeuk en pijn bij aanraking of beide, die zich na de injectie kunnen voordoen. Dergelijke reacties kunnen een week aanhouden.
– Hematomen.
– Verharding of knobbels op de plaats van de injectie.
– Kleuring of verkleuring van de injectiezone.
– Slechte doeltreffendheid van de behandeling of slecht vuleffect.
– Gevallen van necrose in de glabellaire regio, abcessen, granulomen en onmiddellijke of uitgestelde overgevoeligheid zijn in de literatuur beschreven na injecties met hyaluronzuur en/of lidocaïne. Met deze potentiële risico’s moet derhalve rekening worden gehouden.
– Het aanhouden van ontstekingsreacties na een week of het optreden van andere bijwerkingen moet onmiddellijk door de patiënt aan zijn of haar arts worden gemeld, die ervoor moet zorgen dat deze reacties door een passende behandeling worden geëlimineerd.
– Alle andere ongewenste bijwerkingen in verband met de injectie van Juvéderm® ULTRA 3 moeten aan de distributeur en/of de fabrikant worden gemeld.

Posologia e modalità d’uso
– Dit hulpmiddel moet in de lederhuid of het slijmvlies van de lippen worden geïnjecteerd door een bevoegd arts, overeenkomstig de geldende plaatselijke voorschriften. De technische vaardigheid van de arts is essentieel voor het succes van de behandeling, dus het apparaat moet worden gebruikt door artsen die een specifieke opleiding hebben genoten in de injectietechniek voor het vullen.
De “nappage”-techniek kan ook met dit product worden toegepast.
Juvéderm® ULTRA 3 moet in de originele verpakking worden gebruikt. Elke wijziging of gebruik van dit product buiten de in deze handleiding omschreven gebruiksvoorwaarden kan de steriliteit, de homogeniteit en de prestaties ervan aantasten, waardoor deze niet meer kunnen worden gegarandeerd.
– Alvorens met de behandeling te beginnen, verdient het aanbeveling de patiënt te informeren over de indicaties en contra-indicaties van het hulpmiddel zelf, de onverenigbaarheden ervan en de eventuele ongewenste effecten.
– Vóór de injectie het te behandelen gebied grondig ontsmetten.
– Verwijder de naaldkap door hem eraf te trekken.
Steek vervolgens de bijgeleverde naald stevig op het uiteinde van de spuit en draai voorzichtig met de klok mee. Maak een extra draai tot deze vergrendelt en draai tot de naaldkap in de juiste positie staat.
Houd vervolgens de spuit in de ene hand en de naaldkap in de andere hand en trek in tegengestelde richting om ze te scheiden.
Injecteer langzaam.
Als deze voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen, bestaat het risico dat de naald lekt en/of dat het product bij de luer lock verloren gaat.
– De hoeveelheid in te spuiten product hangt af van het te corrigeren gebied.
– Na de injectie is het belangrijk de behandelde zone te masseren om een gelijkmatige verdeling van het product te verzekeren.

Avvertenze
Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Niet opnieuw gebruiken. Bij hergebruik van dit hulpmiddel kan de steriliteit niet worden gegarandeerd.
Niet een tweede keer steriliseren.
Voor naalden ( 0123 TSK Laboratory, Japan):
Vertegenwoordiger voor Europa: Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH Den Haag (NL)
Gebruikte naalden moeten in een geschikte container worden weggegooid. Ga op dezelfde manier te werk voor spuiten. Voor de opheffing ervan wordt verwezen naar de geldende richtlijnen.
Probeer een verbogen naald niet recht te trekken: gooi hem weg en vervang hem.

Conservazione
Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C.

Formaat
Elke verpakking bevat 2 x 1 ml injectiespuiten met Juvéderm® ULTRA 3, 4 steriele naalden voor eenmalig gebruik van 27G1/2″ voor de injectie van Juvéderm® ULTRA 3, een gebruiksaanwijzing en een set etiketten om de traceerbaarheid te garanderen.

Numero di registrazione marchio CE
0459 (2007).

Code 94555JR

Extra informatie

Hoeveelheid

1ml

Merk

ALLERGAN SpA

×

Je bent bijna aan het einde!

Je bent bijna bij het afrekenen, vul je e-mailadres in om je winkelwagentje gratis op te slaan voor de toekomst.
Wie weet sturen we je zelfs een kortingsbon.. 😉

0
×

Neem gratis contact met ons op via Whatsapp

×