Za informacije o prikupljenim osobnim podacima, svrhama i subjektima s kojima se podaci dijele, obratite se Voditelju obrade podataka.


Kontrolor podataka

Global Euro Service LLC
16192 obalna magistrala
Lewes, Delaware, 19958

Adresa e-pošte vlasnika: bodypharmex@gmail.com


Vrste prikupljenih podataka

Među osobnim podacima koje ova stranica prikuplja, samostalno ili putem trećih strana, nalaze se: ime, prezime, telefonski broj, adresa, pokrajina, e-mail, poštanski broj, grad, kolačići i podaci o korištenju.

Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih podataka navedene su u namjenskim odjeljcima ove politike privatnosti ili kroz posebne informativne tekstove prikazane prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili, u slučaju podataka o korištenju, automatski prikupljati prilikom korištenja ove stranice.
Osim ako nije drugačije navedeno, svi podaci koje ova stranica zahtijeva su obvezni. Ako ih Korisnik odbije priopćiti, ovo mjesto može biti nemoguće pružiti uslugu. U slučajevima kada ova stranica naznači neke Podatke kao neobavezne, Korisnici se mogu suzdržati od priopćavanja takvih Podataka, bez posljedica na dostupnost Usluge ili na njezin rad.
Korisnicima koji sumnjaju u to koji su podaci obvezni potiče se da kontaktiraju Vlasnika.
Svaka upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane ove stranice ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova stranica, osim ako nije drugačije navedeno, ima svrhu pružanja usluge koju je korisnik zatražio, uz daljnje svrhe opisane u ovom dokumentu i u Politici kolačića, ako je dostupna.

Korisnik preuzima odgovornost za osobne podatke trećih strana dobivene, objavljene ili podijeljene putem ove stranice i jamči da ima pravo na njihovu komunikaciju ili širenje, oslobađajući Vlasnika bilo kakve odgovornosti prema trećim stranama.


Način i mjesto obrade prikupljenih podataka

Metode liječenja

Voditelj obrade podataka usvaja odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništavanje osobnih podataka.
Obrada se provodi korištenjem IT i/ili telematičkih alata, s organizacijskim metodama i logikom koja je strogo povezana s navedenim svrhama. Osim Voditelja obrade podataka, u nekim slučajevima, drugi subjekti uključeni u organizaciju ove stranice (administrativni, komercijalni, marketinški, pravni, administratori sustava) ili vanjski subjekti (kao što su treći pružatelji tehničkih usluga, poštanski kuriri, pružatelji hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je Voditelj obrade također imenovao, ako je potrebno, kao Izvršitelje obrade podataka. Ažurirani popis Voditelja uvijek se može zatražiti od Voditelja obrade podataka.

Pravna osnova liječenja

Voditelj obrade Osobne podatke koji se odnose na Korisnika obrađuje u slučaju da postoji jedan od sljedećih uvjeta:

Međutim, uvijek je moguće zatražiti od Voditelja obrade da pojasni konkretnu pravnu osnovu svakog postupanja, a posebno da navede je li postupanje utemeljeno na zakonu, predviđeno ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora.

Mjesto

Podaci se obrađuju u poslovnim uredima Voditelja obrade i na bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze strane uključene u obradu. Za više informacija obratite se Vlasniku.
Osobni podaci Korisnika mogu se prenijeti u državu koja nije ona u kojoj se Korisnik nalazi. Za dobivanje daljnjih informacija o mjestu obrade, Korisnik može pogledati odjeljak koji se odnosi na pojedinosti o obradi Osobnih podataka.

Korisnik ima pravo dobiti informacije o pravnoj osnovi za prijenos podataka izvan Europske unije ili međunarodnoj organizaciji koja je uređena međunarodnim javnim pravom ili koju čine dvije ili više država, kao što je na primjer UN, kao i o sigurnosne mjere koje je usvojio Voditelj obrade za zaštitu Podataka.

Ako dođe do jednog od gore opisanih prijenosa, Korisnik može pogledati odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta ili zatražiti informacije od Voditelja obrade podataka tako da ga kontaktira na kontakt podatke navedene na početku.

Razdoblje skladištenja

Podaci se obrađuju i čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno prema namjeni za koju su prikupljeni. Stoga:

Kada se obrada temelji na privoli Korisnika, Vlasnik može čuvati osobne podatke dulje do opoziva privole. Nadalje, Voditelj obrade može biti dužan čuvati osobne podatke dulje vrijeme u skladu sa zakonskom obvezom ili nalogom nadležnog tijela.

Na kraju razdoblja čuvanja osobni podaci bit će izbrisani. Stoga se istekom ovog roka ne može više ostvariti pravo na pristup, poništenje, ispravak i pravo na prenosivost podataka.

Pravne reference

Ova izjava o privatnosti pripremljena je na temelju više zakonodavnih sustava, uključujući članke 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679.

Osim ako nije drugačije navedeno, ova se izjava o privatnosti odnosi isključivo na ovu stranicu.


Svrha obrade prikupljenih podataka

Podaci korisnika prikupljaju se kako bi se Vlasniku omogućilo pružanje njegovih Usluga, kao i za sljedeće svrhe: kontaktiranje korisnika, komentiranje sadržaja, upravljanje kontaktima i slanje poruka, upravljanje plaćanjem, remarketing i bihevioralno ciljanje, statistika i oglašavanje.

Za dobivanje daljnjih detaljnih informacija o svrhama obrade i o osobnim podacima koji su konkretno relevantni za svaku svrhu, Korisnik može pogledati relevantne odjeljke ovog dokumenta.


Saznajte više o osobnim podacima

Vlasnik može koristiti osobne podatke Korisnika na sudu ili u pripremnim fazama za njegovu konačnu uspostavu za obranu od zlouporabe u korištenju ove stranice ili povezanih Usluga od strane Korisnika.
Korisnik izjavljuje da je upoznat da Vlasnik može biti obvezan otkriti Podatke prema nalogu javnih tijela.

Na zahtjev Korisnika, uz informacije sadržane u ovoj politici privatnosti, ova stranica može Korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije u vezi s određenim Uslugama, odnosno prikupljanjem i obradom Osobnih podataka.

Za potrebe rada i održavanja, ova stranica i sve usluge trećih strana koje ona koristi mogu prikupljati zapisnike sustava, tj. datoteke koje bilježe interakcije i koje također mogu sadržavati osobne podatke, kao što je Korisnikova IP adresa.

Dodatne informacije u vezi s obradom Osobnih podataka mogu se u bilo kojem trenutku zatražiti od Voditelja obrade putem podataka za kontakt.

Prikupljeni osobni podaci koriste se za pružanje usluga Korisniku ili za prodaju proizvoda, uključujući plaćanje i moguću dostavu. Osobni podaci prikupljeni za dovršenje plaćanja mogu biti oni koji se odnose na kreditnu karticu, tekući račun korišten za prijenos ili druge pružene instrumente plaćanja. Podaci o plaćanju koje ova stranica prikuplja ovise o korištenom sustavu plaćanja.

Ova stranica ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Kako bi saznali podržavaju li ih bilo koje korištene usluge trećih strana, korisnik se poziva da pogleda odgovarajuće politike privatnosti.

Osobni podatak je svaka informacija koja, izravno ili neizravno, također u vezi s bilo kojom drugom informacijom, uključujući osobni identifikacijski broj, čini fizičku osobu identificiranom ili prepoznatljivom.

Ovo su informacije prikupljene automatski putem ove stranice (također pomoću aplikacija trećih strana integriranih u ovu stranicu), uključujući: IP adrese ili nazive domena računala koje koristi korisnik koji se spaja na ovu stranicu, adrese u URI notaciji (Uniform Resource Identifier) , vrijeme zahtjeva, način korišten za prosljeđivanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora poslužitelja (uspješan, pogreška, itd.) država podrijetlo, karakteristike preglednika i operativnog sustava koje koristi posjetitelj, različite vremenske konotacije posjeta (na primjer, vrijeme provedeno na svakoj stranici) i pojedinosti koje se odnose na itinerer koji se prati unutar Aplikacije, s posebnim osvrtom na slijed pregledavane stranice, parametre koji se odnose na operativni sustav i IT okruženje Korisnika.

Pojedinac koji koristi ovu stranicu koji se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara sa zainteresiranom stranom.

Fizička osoba na koju se Osobni podaci odnose.

Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava i bilo koje drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade podataka, sukladno onome što je navedeno u ovoj politici privatnosti.

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, služba ili drugo tijelo koje pojedinačno ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i načine obrade osobnih podataka te usvojene alate, uključujući sigurnosne mjere u vezi s funkcioniranjem i korištenjem ove stranice. Voditelj obrade podataka, osim ako nije drugačije navedeno, je vlasnik ove stranice.

Hardverski ili softverski alat putem kojeg se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Usluga koju pruža ova stranica kako je opisano u relativnim uvjetima (ako su dostupni) i na ovoj stranici/aplikaciji.

Osim ako nije drugačije navedeno, svako pozivanje na Europsku uniju sadržano u ovom dokumentu namijenjeno je proširenju na sve sadašnje države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Mali dio podataka pohranjenih unutar uređaja Korisnika.


Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u odnosu na Podatke koje obrađuje Vlasnik.

Konkretno, Korisnik ima pravo:

Detalji o pravu na prigovor

Kada se Osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u izvršavanju javnih ovlasti dodijeljenih Voditelju obrade podataka ili radi ostvarivanja legitimnog interesa Voditelja obrade podataka, Korisnici imaju pravo prigovora na obradu iz razloga povezanih s njihovom posebnom situacijom.

Podsjećamo korisnike da, ako se njihovi podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, mogu prigovoriti obradi bez navođenja razloga. Kako bi saznali obrađuje li Voditelj obrade podatke u svrhe izravnog marketinga, Korisnici mogu pogledati odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti svoja prava

Za ostvarivanje prava Korisnika, Korisnici mogu uputiti zahtjev na kontakt podatke Vlasnika navedene u ovom dokumentu. Zahtjevi se podnose bez naknade i obrađuju se od strane Voditelja obrade u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju unutar mjesec dana.

Promjene ove Politike privatnosti

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku obavještavanjem Korisnika na ovoj stranici i, ako je moguće, na ovim stranicama kao i, ako je tehnički i zakonski izvedivo, slanjem obavijesti Korisnicima putem jednog od kontakt podatke koje posjeduje Voditelj obrade podataka. Stoga, molimo vas da redovito provjeravate ovu stranicu, pozivajući se na datum zadnje izmjene naveden na dnu.

Ukoliko se promjene odnose na tretmane čija je pravna osnova privola, Voditelj obrade će po potrebi ponovno prikupiti privolu Korisnika.