Nämä myyntiehdot, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, koskevat myyjän ja ostajan välisiä ostosopimuksia, jotka koskevat tuotteita, joita markkinoi Global Euro Service LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958, jäljempänä GES LLC.


INDEX
1- Verkkosivuston tiedot Sisältö ja tekijänoikeudet
2- Käyttäjätili
3- Hinnat
4- Vastuun rajoitukset
5- Peruuttamisoikeus
6- Vahingoittuneet tuotteet
7- Ostajan velvollisuudet
8- Ostotodistus
9- Miten kerätä tuotteita


1) Verkkosivuston sisältö ja tekijänoikeudet

Käyttäjä sitoutuu olemaan kopioimatta, jakelematta, myymättä, markkinoimatta, jälleenmyymästä tai hyödyntämättä verkkosivuston sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin.
Sitoudut olemaan häiritsemättä tai häiritsemättä verkkosivuston palveluja, verkkosivuston turvajärjestelmiä tai verkkosivuston sisältöä. Tarkista ennen tilauksen tekemistä yksittäisten tuotteiden tekniset tiedot ja yhteensopivuus ja ota yhteyttä meihin, jos olet epävarma.
GES LLC:n ylläpitäjät pyrkivät jatkuvasti ylläpitämään verkkosivustolla esitettyjen tietojen tarkkuutta. Sivusto ei kuitenkaan takaa, että tuoteselosteet tai muu tämän sivuston sisältö ovat tarkkoja, täydellisiä, luotettavia, ajantasaisia tai virheettömiä.
Huomaa, että valokuvat on tarkoitettu vain tiedoksi, ja niissä saattaa näkyä joitakin lisävarusteita, jotka eivät välttämättä sisälly vakiomyyntipakkaukseen.


2) Käyttäjätili

Sivuston tai sen tiettyjen osioiden käyttö edellyttää käyttäjätilin luomista.
Jos käytät tätä sivustoa, olet vastuussa tilisi ja salasanasi luottamuksellisuuden säilyttämisestä; sitoudut ottamaan vastuun kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu tililläsi tai salasanallasi. Jos epäilet, että tilisi turvallisuutta on loukattu, ilmoita siitä sivuston ylläpitäjälle mahdollisimman pian.
GES LLC ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä.


3) Hinnat

Kaikki julkaistut tuotehinnat ovat euromääräisiä, eivätkä ne sisällä tuotteiden kohdemaassa sovellettavia veroja, tulleja ja maksuja, joista asiakas vastaa.
GES LLC pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, ja on selvää, että käyttäjältä veloitettava hinta on se hinta, joka on ilmoitettu verkkosivustolla tilauksen tekohetkellä, ja että tilauksen tekemisen jälkeen tapahtuvia muutoksia (ylös- tai alaspäin) ei oteta huomioon, lukuun ottamatta verojen, tullimaksujen ja maksujen korotuksia, jotka laki määrää.
GES LLC ilmoittaa, että vähittäismyyntituotteiden myynti tapahtuu sen toimitiloissa, joista asiakas tai hänen edustajansa noutaa tuotteet, joten tämän tuotteen myyntihinta sisältää kertaluonteisen veron ja muut verokulut.


4) Vastuun rajoitukset

Verkkosivusto ja verkkosivustoa ylläpitävä yritys eivät missään tapauksessa ole millään tavalla vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston tai minkään muun hyperlinkillä varustetun verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta korvauskustannukset, liiketoiminnan keskeytyminen, tietojen menettäminen tai vahingot, jotka johtuvat tämän verkkosivuston sisältämien tietojen käytöstä tai niihin luottamisesta.
Kaikki tällä sivustolla annetut tiedot tai uutiset, erityisesti kaikki terveysolosuhteisiin, lääketieteellisiin ja/tai ennaltaehkäiseviin hoitoihin, lääkkeisiin, patologioihin tai häiriöihin liittyvät tiedot tai uutiset, esitetään ainoastaan viitteellisinä ja yleisinä tietoina, ja niiden ainoana tarkoituksena on ohjata käyttäjää tekemään oikea ja tietoon perustuva valinta.
Tuotteet tuodaan säännöllisesti maahan täysin sovellettavien lakien ja tarvittaessa lääkinnällisistä laitteista annetun ETY:n direktiivin 93/42 mukaisesti.
Myytävät tuotteet on tarkoitettu maailmanlaajuiselle yleisölle. Myyjä ei ole vastuussa siitä, että tavaroiden maahantuonnissa noudatetaan kunkin yksittäisen tuotteen loppuasiakkaan tai -käyttäjän asuinmaan kansallisia säännöksiä.

Sivustolla olevat tiedot ovat uskollinen toisinto siitä, mitä tuotteen toimittajat/jakelijat ovat ilmoittaneet, eikä niiden pitäisi millään tavoin korvata terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välistä suoraa suhdetta; GES LLC raportoi tietolomakkeissaan valmistajien sivustoilla saatavilla olevat viralliset tiedot, eikä se näin ollen ota vastuuta niiden sisällöstä tai tarkkuudesta.
Tuotteiden käyttö ja siitä aiheutuva vastuu on näin ollen yksinomaan asiakkaan vastuulla.

GES LLC ei ole vastuussa yksittäisten tuotteiden etiketeissä ilmoitettujen ominaisuuksien epäjohdonmukaisuuksista, vaikka ne liittyisivät virheellisiin käännöksiin tavaroiden valmistusmaan äidinkielestä.
Teknologiatuotteiden akun, joka antaa niille virtaa, ei katsota kuuluvan lakisääteisen takuun piiriin, koska se kuluu ja repeytyy voimakkaasti käytön myötä.
Tämä sivusto ei anna lääketieteellisiä neuvoja eikä korvaa millään tavoin hoitavan lääkärin neuvoja.

Jos sinulla on jokin sairaus, ota yhteyttä lääkäriisi ennen sivustolta ostettujen tuotteiden ostamista ja/tai käyttämistä ja/tai ottamista. Tämän vuoksi asiakkaan vastuulla on tarkistaa huolellisesti ostettujen tuotteiden etiketti (jos valmistaja on ilmoittanut sen) mahdollisten allergeenien esiintymisen varalta ja tarkistaa niiden yhteensopivuus terveydentilansa kanssa.


5) Peruuttamisoikeus

Nykyinen lainsäädäntö antaa kuluttajille oikeuden peruuttaa sopimukset tai sopimusehdotukset ja takaa heille oikeuden palauttaa ostettu tuote ja saada korvaus aiheutuneista kustannuksista. Peruuttamisoikeus ei koske sinetöityjä tavaroita, joita ei voida palauttaa hygienia- tai terveydensuojelusyistä ja jotka on avattu toimituksen jälkeen.
Asiakas on vastuussa tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi tarpeellisesta käsittelystä, ts:
-alkuperäisen pakkauksen puuttuessa
-jos tuotteen osat (tarvikkeet, kaapelit, käyttöohjeet jne.) puuttuvat.
-jos käyttö on pitkäaikaista ja edellä mainitun käsittelyn kanssa yhteensopimatonta.

5.1 Palautusmuodot

Asiakkaalla on 15 (viidentoista ) päivän peruuttamisaika, joka alkaa tavaroiden vastaanottopäivästä. Palautuksen saamiseksi asiakkaan on otettava meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen assistenza@bodypharm.eu otsikolla “Palautuspyyntö” ja ilmoitettava sähköpostin tekstissä ostohetkellä antamansa henkilötiedot ja IBAN-tilinumero, jolla palautus maksetaan.
Tämän jälkeen ostaja lähettää ostetun tuotteen takaisin toimitiloihin omalla kustannuksellaan.

Toimituskulut ovat ostajan vastuulla. Asiakkaan on varmistettava, että tuotteet ovat uusia ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksissaan.
Kaikkia tuotteita, jotka eivät täytä palautusehtojamme, ei palauteta.
Palautukset tehdään ainoastaan pankkisiirrolla tai ostohetkellä käytetyllä maksutavalla, joka tehdään 5 päivän kuluessa summan vastaanottamisesta.


6) Vaurioituneet tai toimimattomat tuotteet

Jos asiakas vastaanottaa vahingoittuneita tavaroita, hänen on ilmoitettava ongelmasta viimeistään 15 päivän kuluessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen assistenza@bodypharm.eu ja mainitsemalla sähköpostin otsikkorivillä “vahingoittuneet tuotteet”.
Jos vastaanotat vahingoittuneen tuotteen, sinun on säilytettävä alkuperäinen laatikko ja pakkaus ja huolehdittava siitä, että vahingoittuneet tuotteet on valokuvattu asianmukaisesti.
Jos kuriiri vastaanottaa vaurioituneen paketin, asiakkaan on allekirjoitettava varaus tai kieltäydyttävä paketista ilmoittamalla ongelmasta osoitteeseen assistenza@bodypharm.eu.

Jos vahvistetaan, että tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana, myymälä vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.


7) Ostajan velvollisuudet

Hyväksymällä myyntiehdot ostaja sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja
– maksaa jonkin operaattorin ilmoittaman maksupalvelun kautta;
– olla käytettävissä kuriiripalvelun ehtojen mukaisesti vastaanottamaan tilatut tuotteet aiotulla tavalla;
– ei saa antaa vääriä arvosteluja ja vääriä kokemuksia tuotteiden käytöstä, olipa kyse sitten operaattorin sivustosta tai kolmannen osapuolen sivustoista, joita yritys ei suoraan hallinnoi.

Huomaa erityisesti, että jos toimituksen yhteydessä lähetettyjä tavaroita ei vastaanoteta, GES LLC. on oikeutettu turvautumaan laiminlyöneeseen asiakkaaseen periäkseen epäonnistuneesta lähetyksestä aiheutuneet kustannukset.


8) Ostotodisteet

Nykyisen lainsäädännön mukaan postimyynti ei edellytä laskun tai kuitin antamista.
Kaikissa tapauksissa, joissa vaaditaan ostotodistus (esim. takuuvaihdon yhteydessä), kuriirin tosite on säilytettävä.


9) Tuotteen markkinoilta poistamisen yksityiskohtaiset säännöt

Jatkamalla tilausta asiakas valtuuttaa sopimuskuriirimme noutamaan tuotteen varastostamme omissa nimissään ja omasta puolestaan ja, jos kyseessä on postiennakko, toimittamaan rahat kuriirille.
Asiakas vakuuttaa, että hän on nimenomaisesti antanut valitsemalleen kuljetusliikkeelle tehtäväksi huolehtia kuljetuksesta hänen puolestaan ja noutaa tilaamansa ja ostamansa tuotteet.
Kuljetusmaksuja sovelletaan ostoskorissa olevien tavaroiden arvon mukaan vahvistuksen yhteydessä, ja ne ilmoitetaan ennen maksua.