Οι παρόντες όροι πώλησης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως μεταξύ των μερών, διέπουν τις συμβάσεις αγοράς μεταξύ πωλητή και αγοραστή σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία I-DO SRL, Via Fondo Ausa 68, 47891 – Dogana (RSM).


INDEX
1- Πληροφορίες για τον ιστότοπο Περιεχόμενο και πνευματικά δικαιώματα
2- Λογαριασμός χρήστη
3- Τιμές
4- Περιορισμοί ευθύνης
5- Δικαίωμα υπαναχώρησης
6 – Κατεστραμμένα προϊόντα
7- Υποχρεώσεις του αγοραστή
8- Απόδειξη αγοράς
9- Τρόπος συλλογής προϊόντων


1) Περιεχόμενο των πληροφοριών του ιστότοπου και πνευματικά δικαιώματα

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αναπαράγει, διανέμει, πωλεί, εμπορεύεται, μεταπωλεί ή εκμεταλλεύεται για εμπορικούς σκοπούς το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.
Συμφωνείτε να μην παρεμβαίνετε ή διαταράσσετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, τα συστήματα ασφαλείας της ιστοσελίδας ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Πριν από την παραγγελία σας, παρακαλούμε ελέγξτε τις προδιαγραφές και τη συμβατότητα των επιμέρους προϊόντων και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση αμφιβολίας.
Οι διαχειριστές της I-DO SRL εργάζονται συνεχώς για να διατηρήσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές προϊόντων ή άλλα περιεχόμενα του παρόντος ιστότοπου είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή χωρίς σφάλματα.
Σημειώστε ότι οι φωτογραφίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ενδέχεται να απεικονίζουν ορισμένα αξεσουάρ του προϊόντος που ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο τυπικό πακέτο πώλησης.


2) Λογαριασμός χρήστη

Η χρήση της Ιστοσελίδας ή ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας.Συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν υποψιάζεστε ότι η ασφάλεια του λογαριασμού σας έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να ενημερώσετε τον διαχειριστή του ιστότοπου το συντομότερο δυνατό.
Η I-DO SRL δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού χρήστη σας.


3) Τιμές

Όλες οι δημοσιευμένες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν τυχόν φόρους, δασμούς και τέλη που ισχύουν στη χώρα προορισμού των προϊόντων, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη.
Η I-DO SRL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των προϊόντων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εννοείται ότι η τιμή που χρεώνεται στον χρήστη θα είναι αυτή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της παραγγελίας και ότι τυχόν μεταβολές (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) μετά τη διαβίβαση της παραγγελίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τις αυξήσεις που επιβάλλονται από το νόμο σε σχέση με φόρους, δασμούς και τέλη.
Η I-DO SRL δηλώνει ότι η λιανική πώληση των προϊόντων πραγματοποιείται στον Άγιο Μαρίνο, στις εγκαταστάσεις της, όπου τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τον πελάτη ή τον αντιπρόσωπό του, επομένως η τιμή πώλησης αυτού του προϊόντος περιλαμβάνει τον φόρο monofase και κάθε άλλη φορολογική επιβάρυνση.


4) Περιορισμοί ευθύνης

Ο δικτυακός τόπος και η εταιρεία που διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία για τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου με υπερσύνδεσμο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δαπανών αντικατάστασης, της διακοπής της επιχείρησης, της απώλειας δεδομένων ή ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν.
Κάθε πληροφορία ή είδηση που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο, ιδίως κάθε πληροφορία ή είδηση που σχετίζεται με καταστάσεις υγείας, ιατρικές ή/και προληπτικές θεραπείες, φάρμακα, παθολογίες ή διαταραχές, παρουσιάζεται καθαρά ως ένδειξη και γενική ενημέρωση και με αποκλειστικό σκοπό να καθοδηγήσει τον χρήστη σε μια σωστή και τεκμηριωμένη επιλογή.
Τα προϊόντα εισάγονται τακτικά στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και, κατά περίπτωση, με την οδηγία 93/42 της ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Τα προϊόντα που πωλούνται απευθύνονται σε παγκόσμιο κοινό. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η ιταλική ως επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για την εισαγωγή των προϊόντων σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε χώρας διαμονής του τελικού πελάτη ή του χρήστη του προϊόντος.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μια πιστή αναπαραγωγή των όσων έχουν κοινοποιηθεί από τους προμηθευτές/διανομείς του προϊόντος και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν την άμεση σχέση μεταξύ του επαγγελματία υγείας και του ασθενούς.Η I-DO SRL αναφέρει στα τεχνικά δελτία δεδομένων της τα επίσημα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους των κατασκευαστών και, ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους.
Συνεπώς, η χρήση των προϊόντων και η ανάληψη της ευθύνης τους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η I-DO SRL δεν ευθύνεται για τυχόν ασυμφωνίες στα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις ετικέτες των μεμονωμένων προϊόντων, ακόμη και αν αυτές σχετίζονται με εσφαλμένες μεταφράσεις από τη μητρική γλώσσα της χώρας κατασκευής των προϊόντων.
Για τα τεχνολογικά προϊόντα, η μπαταρία που τα τροφοδοτεί δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την απαιτούμενη από το νόμο εγγύηση, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα φθαρμένη λόγω της χρήσης.
Αυτός ο ιστότοπος δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις συμβουλές ενός θεράποντος ιατρού.

Εάν έχετε κάποια ιατρική πάθηση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν αγοράσετε ή/και χρησιμοποιήσετε ή/και πάρετε προϊόντα που αγοράσατε από τον ιστότοπο. Για το σκοπό αυτό, είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγχει προσεκτικά την ετικέτα των προϊόντων που αγοράζει (όταν υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή) για την πιθανή παρουσία αλλεργιογόνων και να επαληθεύει τη συμβατότητά τους με τις συνθήκες υγείας του.


5) Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα να υπαναχωρούν από συμβάσεις ή συμβατικές προτάσεις, εξασφαλίζοντας τους το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος που αγόρασαν και επιστροφής του κόστους που προέκυψε. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για σφραγισμένα προϊόντα που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας και τα οποία έχουν ανοιχτεί μετά την παράδοση.
Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από χειρισμούς πέραν των αναγκαίων για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών, δηλ:
-εφόσον δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία
-εν απουσία εξαρτημάτων του προϊόντος (αξεσουάρ, καλώδια, εγχειρίδια οδηγιών χρήσης κ.λπ.)
-σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης ασυμβίβαστης με τον προαναφερθέντα χειρισμό

5.1 Τρόποι επιστροφής χρημάτων

Ο Πελάτης έχει προθεσμία 15 (δεκαπέντε) ημερών για να υπαναχωρήσει, η οποία αρχίζει από την ημέρα παραλαβής των αγαθών. Για να λάβει επιστροφή χρημάτων, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση assistenza@bodypharm.eu με θέμα “Αίτημα επιστροφής” και στο σώμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προσδιορίσει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά την αγορά και τον IBAN με τον οποίο θα λάβει την επιστροφή χρημάτων.
Στη συνέχεια, ο αγοραστής θα στείλει το προϊόν που αγόρασε πίσω στις εγκαταστάσεις με δικά του έξοδα.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι τα προϊόντα είναι καινούργια και, αν είναι δυνατόν, στην αρχική τους συσκευασία.
Όλα τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους όρους επιστροφής δεν επιστρέφονται.
Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο με τραπεζικό έμβασμα ή με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, η οποία πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την παραλαβή του ποσού.


6) Κατεστραμμένα ή μη λειτουργικά προϊόντα

Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένων προϊόντων, ο πελάτης πρέπει να γνωστοποιήσει το πρόβλημα το αργότερο εντός 15 ημερών, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση assistenza@bodypharm.eu, αναφέροντας στο θέμα του μηνύματος “κατεστραμμένα προϊόντα”.
Εάν παραλάβετε ένα κατεστραμμένο προϊόν, θα πρέπει να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τη συσκευασία, φροντίζοντας να φωτογραφίσετε σωστά τα κατεστραμμένα αντικείμενα.
Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένου δέματος από τον ταχυμεταφορέα, ο πελάτης πρέπει να υπογράψει με επιφύλαξη ή να αρνηθεί το δέμα, ενημερώνοντας το assistenza@bodypharm.eu για το πρόβλημα.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν υπέστη ζημιά κατά την αποστολή, το κόστος επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα θα βαρύνει το κατάστημα.


7) Υποχρεώσεις του αγοραστή

Ο αγοραστής, αποδεχόμενος τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να
– να πληρώσετε μέσω μιας από τις υπηρεσίες πληρωμών που υποδεικνύει ο φορέας εκμετάλλευσης,
– να είναι διαθέσιμος, σύμφωνα με τους όρους του ταχυμεταφορέα, να παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα με τον προβλεπόμενο τρόπο,
– να μην παρέχουν ψευδείς κριτικές και ψευδείς εμπειρίες κατά τη χρήση προϊόντων, είτε στον ιστότοπο του φορέα εκμετάλλευσης είτε σε ιστότοπους τρίτων που δεν λειτουργούν άμεσα από την εταιρεία.

Ειδικότερα, σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση μη παραλαβής των εμπορευμάτων που αποστέλλονται με αντικαταβολή, η I-DO SRL έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον πελάτη που αθέτησε την υποχρέωσή του να ανακτήσει τα έξοδα που προέκυψαν από την ανεπιτυχή αποστολή.


8) Απόδειξη αγοράς

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας δεν υπόκεινται στην υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης.
Για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται απόδειξη αγοράς (π.χ. για αντικαταστάσεις εγγύησης), το παραστατικό του ταχυμεταφορέα πρέπει να διατηρείται.


9) Τρόποι απόσυρσης του προϊόντος

Προχωρώντας στην παραγγελία, ο πελάτης εξουσιοδοτεί τους συμβεβλημένους με εμάς μεταφορείς να παραλάβουν το προϊόν από τις αποθήκες μας στο όνομά του και για λογαριασμό του, και σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, να παραδώσουν τα χρήματα στον μεταφορέα.
Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει δώσει ρητή εντολή στην L.P. ή στον ταχυμεταφορέα που έχει επιλέξει να αναλάβει τη μεταφορά για λογαριασμό του και να παραλάβει για λογαριασμό του, στην έδρα της στο Σαν Μαρίνο, τα προϊόντα που έχει παραγγείλει και αγοράσει.
Τα έξοδα μεταφοράς εφαρμόζονται σύμφωνα με την αξία των αγαθών στο καλάθι αγορών κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης, και στη συνέχεια αναφέρονται πριν από την πληρωμή.