Disse salgsbetingelser regulerer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, købskontrakterne mellem sælger og køber vedrørende produkter, der markedsføres af virksomheden I-DO SRL, Via Fondo Ausa 68, 47891 – Dogana (RSM).


INDEX
1- Webstedsinformation Indhold og ophavsret
2- Brugerkonto
3- Priser
4- Ansvarsbegrænsninger
5- Fortrydelsesret
6- Beskadigede produkter
7- Købers forpligtelser
8- Bevis for køb
9- Sådan indsamler du produkter


1) Indhold af hjemmesideoplysninger og ophavsret

Brugeren forpligter sig til ikke at reproducere, distribuere, sælge, markedsføre, videresælge eller udnytte indholdet af hjemmesiden til kommercielle formål.
Du accepterer ikke at forstyrre eller afbryde tjenesterne på hjemmesiden, sikkerhedssystemerne på hjemmesiden eller indholdet på hjemmesiden. Før du afgiver din bestilling, bedes du kontrollere de enkelte produkters specifikationer og kompatibilitet og kontakte os i tvivlstilfælde.
Administratorerne af I-DO SRL arbejder konstant på at opretholde nøjagtigheden af de oplysninger, der vises på hjemmesiden. Webstedet garanterer dog ikke, at produktbeskrivelserne eller andet indhold på dette websted er nøjagtigt, komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit.
Bemærk venligst, at billederne kun er til orientering og kan vise produkttilbehør, som ikke er inkluderet i standardsalgspakken.


2) Brugerkonto

Brugen af webstedet eller visse dele af webstedet kræver oprettelse af en brugerkonto.
Hvis du bruger dette websted, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode; du accepterer at acceptere ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under din konto eller adgangskode. Hvis du har mistanke om, at sikkerheden på din konto er blevet brudt, bedes du informere webstedets administrator så hurtigt som muligt.
I-DO SRL er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der kan opstå som følge af uautoriseret brug af din brugerkonto.


3) Priser

Alle offentliggjorte produktpriser er i euro og inkluderer ikke skatter, afgifter og gebyrer, der gælder i produkternes bestemmelsesland, og som skal betales af kunden.
I-DO SRL forbeholder sig retten til at ændre prisen på produkterne til enhver tid uden forudgående varsel, idet det forstås, at den pris, der opkræves af brugeren, vil være den, der er angivet på webstedet på tidspunktet for ordren, og at eventuelle variationer (opad eller nedad) efter transmission af ordren ikke vil blive taget i betragtning, undtagen stigninger, der er pålagt ved lov i forhold til skatter, afgifter og afgifter.
I-DO SRL erklærer, at detailsalget af produkterne finder sted i San Marino i virksomhedens lokaler, hvor de afhentes af kunden eller dennes repræsentant, og at salgsprisen for dette produkt derfor er inklusive monofaseskat og enhver anden afgift.


4) Begrænsning af ansvar

Hjemmesiden og virksomheden, der driver hjemmesiden, er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller strafskader for brugen af denne hjemmeside eller enhver anden hyperlinket hjemmeside, herunder uden begrænsning erstatningsomkostninger, forretningsafbrydelse, tab af data eller skader, der opstår som følge af brugen eller afhængigheden af de oplysninger, der er indeholdt heri.
Alle oplysninger eller nyheder på dette websted, især oplysninger eller nyheder relateret til sundhedsmæssige forhold, medicinske og/eller forebyggende behandlinger, lægemidler, patologier eller lidelser, præsenteres udelukkende som en indikation og generel information og med det ene formål at vejlede brugeren til et korrekt og informeret valg.
Produkterne importeres regelmæssigt til Republikken San Marino i fuld overensstemmelse med de gældende love og, hvor det er relevant, med EØF-direktiv 93/42 om medicinsk udstyr.
De solgte produkter er beregnet til et verdensomspændende publikum. Det anvendte sprog er italiensk, som er det officielle sprog i Republikken San Marino. Sælgeren er ikke ansvarlig for import af varer i overensstemmelse med de nationale bestemmelser i hvert enkelt land, hvor slutkunden eller brugeren af produktet bor.

Oplysningerne på dette websted er en tro gengivelse af, hvad der er blevet kommunikeret af leverandørerne / distributørerne af produktet og bør på ingen måde erstatte det direkte forhold mellem sundhedspersonalet og patienten; I-DO SRL rapporterer på sine tekniske datablade de officielle data, der er tilgængelige på producenternes websteder, og påtager sig derfor intet ansvar for deres indhold eller nøjagtighed.
Brugen af produkterne og overtagelsen heraf er derfor udelukkende kundens ansvar.

I-DO SRL er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser i de egenskaber, der er angivet på etiketterne for individuelle produkter, selvom de er relateret til forkerte oversættelser fra modersmålet i det land, hvor varerne fremstilles.
For teknologiprodukter anses batteriet, der driver dem, ikke for at være dækket af den lovpligtige garanti, da det i høj grad slides og ødelægges ved brug.
Dette websted giver ikke medicinsk rådgivning og erstatter på ingen måde råd fra en behandlende læge.

Hvis du har en medicinsk tilstand, bør du konsultere din læge, før du køber og/eller bruger og/eller indtager produkter, der er købt på webstedet. Derfor er det kundens ansvar omhyggeligt at kontrollere etiketten på de købte produkter (når producenten angiver det) for mulig tilstedeværelse af allergener og for at kontrollere, at de er kompatible med deres helbredstilstand.


5) Ret til tilbagetrækning

Den nuværende lovgivning giver forbrugerne ret til at trække sig ud af kontrakter eller kontraktforslag og garanterer dem retten til at returnere det købte produkt og få refunderet de afholdte omkostninger. Fortrydelsesretten gælder ikke for forseglede varer, der ikke kan returneres af hygiejniske eller sundhedsmæssige årsager, og som er blevet åbnet efter levering.
Kunden hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, dvs:
-i mangel af original emballage
-i mangel af produktkomponenter (tilbehør, kabler, instruktionsmanualer osv.)
-i tilfælde af længerevarende brug, der er uforenelig med ovennævnte håndtering

5.1 Modaliteter for tilbagebetaling

Kunden har en periode på 15 (femten) dage til at fortryde fra dagen for modtagelse af varerne. For at få pengene tilbage skal kunden kontakte os via e-mail på assistenza@bodypharm.eu med emnet “Returanmodning” og i e-mailen angive de personlige data, der blev indtastet på købstidspunktet, og IBAN-nummeret, som tilbagebetalingen skal ske på.
Derefter sender køberen det købte produkt tilbage til lokalerne for egen regning.

Forsendelsesomkostninger er køberens ansvar. Kunden skal sikre, at produkterne er nye og om muligt i original emballage.
Alle produkter, der ikke overholder vores returbetingelser, vil ikke blive refunderet.
Tilbagebetaling sker kun via bankoverførsel eller den betalingsmetode, der blev brugt på købstidspunktet, hvilket sker inden for 5 dage efter modtagelse af beløbet.


6) Beskadigede eller ikke-fungerende produkter

I tilfælde af modtagelse af beskadigede varer skal kunden meddele problemet senest inden for 15 dage ved at sende en e-mail til assistenza@bodypharm.eu og nævne “beskadigede artikler” i e-mailens emnelinje.
Hvis du modtager en beskadiget vare, skal du beholde den originale kasse og emballage og sørge for at fotografere de beskadigede genstande korrekt.
Hvis en beskadiget pakke modtages af kureren, skal kunden underskrive med forbehold eller afvise pakken ved at underrette assistenza@bodypharm.eu om problemet.

Hvis det bekræftes, at produktet blev beskadiget under forsendelsen, vil omkostningerne ved at returnere produktet til butikken blive båret af butikken.


7) Købers forpligtelser

Køber forpligter sig ved accept af salgsbetingelserne til at
– betale via en af de betalingstjenester, som operatøren har angivet;
– være til rådighed, i overensstemmelse med kurerens vilkår, til at modtage de bestilte produkter på den tilsigtede måde;
– ikke give falske anmeldelser og falske erfaringer, når du bruger produkter, uanset om det er på operatørens websted eller på tredjepartswebsteder, der ikke drives direkte af virksomheden.

Især minder vi dig om, at i tilfælde af manglende modtagelse af varer sendt kontant ved levering, I-DO SRL har ret til at kræve mod den misligholdende kunde at inddrive de omkostninger, der er afholdt for den mislykkede forsendelse.


8) Bevis for køb

I henhold til gældende lovgivning er postordresalg ikke omfattet af forpligtelsen til at udstede en faktura eller kvittering.
I alle tilfælde, hvor der kræves købsbevis (f.eks. ved garantiudskiftning), skal kurerens kvittering beholdes.


9) Modaliteter for tilbagetrækning af produkter

Ved at gennemføre ordren bemyndiger kunden vores kontraherede kurerer til at afhente produktet fra vores lagre i hans navn og på hans vegne, og i tilfælde af kontant levering, at aflevere pengene til kureren.
Kunden erklærer, at han udtrykkeligt har instrueret L.P., eller hans valgte kurer, om at tage sig af transporten på hans vegne og at afhente på hans vegne, på det registrerede kontor i San Marino, de produkter, der er bestilt og købt af ham.
Transportomkostninger pålægges i henhold til varernes værdi i indkøbskurven på tidspunktet for bekræftelse, de angives derefter før betaling.